O nama


Izvori:
  • Popis stanovništva 2011. godine
  • Statistički ljetopis RH 2014. godine
  • Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/13)
  • Odluka o razvrstavanju pruga (NN 81/06, izmjena NN 13/07)
  • Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području PGŽ (NN 3/15)
  • podaci HGK Županijske komore Rijeka

Primorsko-goranska županija
Opći podaci
Ukupno stanovništvo 296.195
Najviše stanovnika - Grad Rijeka 128.624
Najmanje stanovnika - Općina Brod Moravice 866
Gradova 14
Općina 22
Naselja 510
Teritorij
Površina kopna (km2) 3.588
Dužina morske obale (km) 1.065
Najveći otoci - Cres i Krk (ha) 40.578
Najmanji otok - Boljkovac (Rab) (ha) 0.11
Najviši planinski vrh - Bjelolasica-Kula (m) 1.533
Najviše naselje - Begovo Razdolje (m) 1.060
Gospodarstvo
Udio Županije u ukupnom prihodu RH 5,3%
Izvoz roba (mil. USD) 217
Uvoz roba (mil. USD) 637
Struktura prihoda po djelatnostima
Trgovina 37,94%
Prerađivačka industrija 18,47%
Prijevoz, skladištenje i veze 9,92%
Građevinarstvo 7,99%
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7,06%
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6,01%
Poslovanje nekretninama 1,03%
Infrastruktura
Ceste (km) 1.535
Željeznice (km) 159,9

Luka

104
- od gospodarskog (međunarodnog) značaja 1
- od županijskog značaja 27
- od lokalnog značaja 76
Aerodromi 4
ispiši stranicu ispiši stranicu

Projekti Primorsko-goranske županije

Prev Next