Adrese - trgovačka društva

Ceste Rijeka d.o.o.

Industrijska zona, Kukuljanovo 377
51227 Kukuljanovo
predsjednik Uprave: Danijel Šostarec
T +385 51 341 054
F +385 51 341 057
E ceste-rijeka@ceste-rijeka.hr
W www.ceste-rijeka.hr
 

Ekoplus d.o.o.

Marčelji, Pogled 2/4
51216 Viškovo
Predsjednik Uprave: Miodrag Šarac
T +385 51 325 200
F +385 51 325 190
E ekoplus@ekoplus.hr
W www.ekoplus.hr
 

Goranski sportski centar d.o.o.

Školska 24
51300 Delnice
Direktor: Alen Udovič
T +385 51 812 488
audovic@gsc-pgz.hr
www.gsc-pgz.hr
 

Kanal RI d.o.o.

Trg Riječke rezolucije 3
51000 Rijeka
Direktor: Ivan Jerčinović
T +385 51 353 666
F +385 51 353 620
E redakcija@kanal-ri.hr
W www.kanal-ri.hr
 

Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.

Ciottina 17b
51000 Rijeka
Direktor: Darko Jardas
T +385 51 631 844, 631 845, 631 846
F +385 51 263 751
E info@reakvarner.hr
W www.reakvarner.hr
 

Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d.

Jušići 69c
51211 Matulji (p.p. 55)
Direktor: Eduard Baćić
T +385 51 277 257
F +385 51 277 258
E rvrm@ri.t-com.hr
W www.veletrznica.hr
 

Rijeka 2020 d.o.o.

Delta 5/II
51000 Rijeka
Direktorica: Emina Višnić
T +385 51 770 814
E info@rijeka2020.eu
W www.rijeka2020.eu
 

Zračna luka Rijeka d.o.o.

Hamec 1
51513 Omišalj
Direktor: Tomislav Palalić
T +385 51 842 040
F +385 51 842 032
E information@rijeka-airport.hr
W www.rijeka-airport.hr
 

Žičara Učka d.o.o.

Ivana i Matka Baštijana 17
51211 Matulji
E blazevic.zicara@gmail.com
W www.zicaraucka.hr
 
ispiši stranicu ispiši stranicu