Adresar srednjih škola

Dom učenika SUŠAK

ravnatelj: Ante Papić, prof.
Drage Gervaisa 34
51000 Rijeka
T +385 51 437-754
F +385 51 580-960
E dom@dom-ucenika-susak.hr
 

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

ravnateljica: Nataša Jokić Nastasić, prof.
Ivana Filipovića 2
51000 Rijeka
T +385 51 213-890
F +385 51 214-457
E ekmm@ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr
 

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

ravnatelj: prof. Darko Bašić
Zvonimirova 12
51000 Rijeka
T +38551678-930
F +38551673-510
E eios@eios.hr
 

Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo - Rijeka

ravnatelj: Tomislav Klarić, dipl.ing.
Zvonimirova 12
51000 Rijeka
T +385 51 678-910
F +385 51 678-920
E sser@ri.t-com.hr
 

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

ravnatelj: prof. Henry Ponte
Frana Kurelca 1
51000 Rijeka
T +385 51 338-195
F +385 51 338-195
E ured@gimnazija-amohorovicica-ri.skole.hr
 

Gimnazija Eugena Kumičića Opatija

ravnatelj: Oliver Kvasina, prof.
Drage Gervaisa 2
51410 Opatija
T +385 51 271-966
F +385 51 271-966
E gek.opatija@gimnazija-ekumicica-opatija.skole.hr
 

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka

ravnatelj: prof. Danijel Trinajstić
Laginjina 1
51000 Rijeka
T +385 51 227-570
F +385 51 226-859
E gsimr@ri.t-com.hr
 

Građevinska tehnička škola, Rijeka

ravnatelj: prof. Boris Petrović
Podhumskih žrtava 4
51000 Rijeka
T +385 51 372-020
F +385 51 372-030
E gts@ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr
 

Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka

v.d. ravnatelja: Damir Milišić, prof.
Podhumskih žrtava 4
51000 Rijeka
T +385 51 372-032
F +385 51 372-030
E ured@ss-graditeljska-industrijaiobrt-ri.skole.hr
 

Hotelijersko-turistička škola Opatija

ravnateljica: mr.sc. Ksenija Beljan
Drage Gervaisa 2
51410 Opatija
T +385 51 271-595
F +385 51 711-595
E hts@ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr
 

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

ravnatelj: Radenko Bradić, dipl.ing.
Vukovarska 58
51000 Rijeka
T +385 51 675-740
F +385 51 675-740
E pgsri@hi.t-com.hr
 

Medicinska škola u Rijeci

ravnatelj: Alen Vukelić, dr.med.
Ulica braće Branchetta 11a
51000 Rijeka
T +385 51 217-022
F +385 51 217-022
E med-skola-rijeka@ri.t-com.hr
 

Obrtnička škola Opatija

ravnateljica: prof. Loredana Grdinić
Bože Milanovića 3
51410 Opatija
T +385 51 494-816
F +385 51 271-543
E ured@ss-obrtnicka-opatija.skole.hr
 

Pomorska škola Bakar

ravnatelj: Kap. Gordan Papeš, dipl.ing.
Nautička 14
51222 Bakar
T +385 51 761-211
F +385 51 761-516
E info@pomorskabakar.hr
 

Prometna škola Rijeka

ravnatelj: dipl.polit. Branko Luburić
Jože Vlahovića 10
51000 Rijeka
T +385 51 343-036
F +385 51 343-036
E prometna-ri@ri.t-com.hr
 

Prva riječka hrvatska gimnazija

ravnateljica: Jane Sclaunich
Frana Kurelca 1
51000 Rijeka
T +385 51 339-115
F +385 51 214-538
E 1.rihrgim@phrg.hr
 

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

ravnateljica: Đudita Franko prof.
Gajeva 1
51000 Rijeka
T +38551217-724
F +38551217-770
E pshg@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hr
 

Salezijanska klasična gimnazija

ravnatelj: don Dragutin Detić, prof.
Vukovarska 62
51000 Rijeka
T +385 51 672-986
F +385 51 672-204
E skg@ri.t-com.hr
 

Srednja škola Ambroza Haračića

ravnateljica: prof. Jelena Bralić
Omladinska 12
51550 Mali Lošinj
T +385 51 231-101
F +385 51 231-101
E tajnistvo@ss-aharacica-malilosinj.skole.hr
 

Srednja škola Delnice

ravnateljica: Slađana Srkoč, prof.
Lujzinska cesta 42
51300 Delnice
T +385 51 812-203
F +385 51 812-203
E ured@ss-delnice.skole.hr
 

Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica

ravnatelj: Arsen Badurina, dipl. teolog
Zidarska 4
51260 Crikvenica
T +385 51 241-202
F +385 51 781-044
E ured@ss-abarca-crikvenica.skole.hr
 

Srednja škola "Hrvatski Kralj Zvonimir"

ravnateljica: prof. Đurđica Cvitkušić
Vinogradska 3
51500 Krk
T +385 51 221-400
F +385 51 867-320
E srednja-skola-krk@ri.t-com.hr
 

Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab

ravnateljica: prof. Anka Bišić
Banjol 11
51550 Rab
T +385 51 724-179
F +385 51 724-179
E tajnistvo@ss-mddominisa-rab.skole.hr
 

Srednja škola "Vladimir Nazor", Čabar

ravnatelj: prof. Kristijan Rajšel
Narodnog oslobođenja 5
51306 Čabar
T +385 51 821-017
F +385 51 821-017
E ured@ss-vnazor-cabar.skole.hr
 

Srednja talijanska škola Rijeka

ravnatelj: Michele Scalembra, prof.
Erazma Barčića 6
51000 Rijeka
T +385 51 213-804
F +385 51 330-210
E sts-smsi@email.t-com.hr
 

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka

ravnatelj: Gojko Miletić, prof.
Jože Vlahovića 10
51000 Rijeka
T +385 51 343-145
F +385 51 343-145
E ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr
 

Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja

ravnateljica: Evica Kozera, dipl.ing.
Jože Vlahovića 10
51000 Rijeka
T +385 51 675-753
F +385 51 675-647
E tajnistvo@ss-strojarskobrodogradjevna-ri.skole.hr
 

Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci

ravnatelj: prof. Damir Šegota
Šet. XIII divizije 75
51000 Rijeka
T +385 51 431-545
F +385 51 400-237
E spur.rijeka@gmail.com
 

Tehnička škola, Rijeka

ravnatelj: Serđo Jadrić, dipl.ing.
Vukovarska 58
51000 Rijeka
T +385 51 675-746
F +385 51 675-746
E mailto:ts@ss-tehnicka-ri.skole.hr
 

Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

ravnateljica: prof. Antonija Bukša
Stane Vončine 1a
51000 Rijeka
T +385 51 351-070
F +385 51 351-077
E trgovacka-i-tekstilna-skola@ri.htnet.hr
 

Učenički dom Lovran

ravnateljica: mr.sc. Nataša Tomić, prof.
43. istarske divizije 3
51415 Lovran
T +385 51 292-444
F +385 51 291-663
E ud-lovran@ri.t-com.hr
 

Učenički dom "Podmurvice" Rijeka

ravnateljica: prof. Ljiljana Kencel
Branka Blečića 3
51000 Rijeka
T +385 51 672-327
F +385 51 672-327
E tajnistvo@ucenicki-dom-podmurvice.hr
 

Učenički dom Kvarner

ravnateljica: prof. Anđelka Jurašić Mikašinović
Vukovarska 12
51000 Rijeka
T +385 51 336-221
F +385 51 335-636
E info@ucenickidomkvarner.hr
 

Ugostiteljska škola Opatija

ravnateljica: Sibila Roth, mag.cin.
Kumičićeva 14
51410 Opatija
T +385 51 718-520
F +385 51 711-154
E uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
 

Željeznička tehnička škola Moravice

ravnatelj: Borivoj Dokmanović, dipl.ing.
Školska 2a
51325 Moravice
T +385 51 877-118
F +385 51 877-523
E zts@zts-moravice.hr

Ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić

v.d. ravnateljica: s. Martina Vlahović, mag. theol.
Pomerio 17
51000 Rijeka
T +385 51 325-942
T +385 51 325-920
F +385 51 325-946
Dežurni mobitel: 095 325 92 01
E z.u.d.m.krucifikse.kozulic@ri.t-com.hr
ispiši stranicu ispiši stranicu