Kako do nas

Primorsko-goranska županija
Adamićeva 10, Rijeka
Telefon +385 51 351 600
Telefax +385 51 212 948
Email info@pgz.hr