EU Help Desk

Primorsko – goranska županija putem "EU Help Deska" pruža informacije, savjete, pomoć te odgovore na pitanja vezana za mogućnosti korištenja strukturnih i investicijskih fondova Europske unije kroz:

  • Informiranje o raspoloživim natječajima
  • Upućivanje na odgovarajuće institucije i izvore informacija
  • Organizaciju informativno - obrazovnih događanja
  • Izdavanje publikacija

Na raspolaganju smo od ponedjeljka do petka od 8:00-16:00 sati:

  • Telefon: 051 351 351
  • E-mail: europe@pgz.hr

Za projekte na području energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energetike na raspolaganju je Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.

  • Telefon: 051 631 847
  • E-mail: sanda.hunjak@reakvarner.hr

Korisni linkovi

 

ispiši stranicu ispiši stranicu