Adresar - gradovi

Grad Rijeka

Gradonačelnik: mr.sc. Vojko Obersnel
Predsjednik Vijeća: Andrej Poropat
Korzo 16, 51000 Rijeka
T +385 51 209 333
F +385 51 209 334
E ured-grada@rijeka.hr 
W www.rijeka.hr

Grad Bakar

Gradonačelnik: Tomislav Klarić
Predsjednik Vijeća: Milan Rončević
Primorje 39, 51222 Bakar
T +385 51 455 710
F +385 51 455 741
E gradonacelnik@bakar.hr
W www.bakar.hr

Grad Cres

Gradonačelnik: Kristijan Jurjako
Predsjednik Vijeća: Marčelo Damijanjević
Creskog statuta 15, 51557 Cres
T +385 51 661 950
F +385 51 571 331
E grad@cres.hr 
www.cres.hr

Grad Crikvenica

Gradonačelnik: Damir Rukavina
Predsjednik Vijeća: Josip Friš
Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
T +385 51 455 400
F +385 51 242 009
E info@crikvenica.hr 
W www.crikvenica.hr

Grad Čabar

Gradonačelnik: Kristijan Rajšel
Predsjednica Vijeća: Vazma Malnar
Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
T +385 51 829 490
F +385 51 821 137
E info@cabar.hr 
W www.cabar.hr

Grad Delnice

Gradonačelnik: Ivica Knežević
Predsjednik Vijeća: Goran Bukovac
Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
T +385 51 812 055
F +385 51 812 037
E gradonacelnik@delnice.hr 
W www.delnice.hr

Grad Kastav

Gradonačelnik: Matej Mostarac
Predsjednik Vijeća: Zemir Delić
Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
T +385 51 691 452
F +385 51 691 454
info@kastav.hr
W www.kastav.hr

Grad Kraljevica

Gradonačelnik: Dalibor Čandrlić
Predsjednica Vijeća: Vesna Špalj
Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica
T +385 51 282 450
F +385 51 281 419
E gradska.uprava@kraljevica.hr 
W www.kraljevica.hr

Grad Krk

Gradonačelnik: Darijo Vasilić
Predsjednik Vijeća: Josip Brusić
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk
T +385 51 401 111
F +385 51 221 126
E grad-krk@ri.t-com.hr 
W www.grad-krk.hr

Grad Mali Lošinj

Gradonačelnica: Ana Kučić
Predsjednik Vijeća: Elvis Živković
Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj
T +385 51 231 056
F +385 51 232 307
E gradonacelnik@mali-losinj.hr 
W www.mali-losinj.hr

Grad Novi Vinodolski

Gradonačelnik: Velimir Piškulić
Predsjednik Vijeća: Neven Pavelić
Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski
T +385 51 554 360
F +385 51 554 374
gradonacelnik.v@novi-vinodolski.hr
W www.novi-vinodolski.hr

Grad Opatija

Gradonačelnik: Ivo Dujmić
Predsjednik Vijeća: Fernando Kirigin
Maršala Tita 3, 51410 Opatija
T +385 51 701 322
F +385 51 680 114
E grad.opatija@opatija.hr
W www.opatija.hr

Grad Rab

Gradonačelnik: Nikola Grgurić
Predsjednik Vijeća: Željko Peran
Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
T +385 51 777 480
F +385 51 724 777
E tajnica@grad-rab.com
W www.rab.hr

Grad Vrbovsko

Gradonačelnik: Dražen Mufić
Predsjednica Vijeća: Jasna Božić
Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko
T +385 51 875 115
F +385 51 875 008
E marina.tonkovic@vrbovsko.hr
W www.vrbovsko.hr
ispiši stranicu ispiši stranicu