Adresar osnovnih škola

Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića

ravnateljica: Suzana Valković Brašnić, prof.
Školska 25
51300 Delnice
T +385 51 812-269
F +385 51 812-269
E ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr
 

Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić"

ravnateljica: Astrid Massari, dipl.uč.
Šetalište Drage Gervaisa 2
51211 Matulji
T +385 51 274-120
F +385 51 274-121
E osamohorovicic@os-amohorovicica-matulji.skole.hr
 

Osnovna škola "Bakar"

ravnatelj: Tomislav Uzelac-Šćiran, prof.
Lokaj 196
51222 Bakar
T +385 51 761-244 i 761-628
F +385 51 761-356
E ured@os-bakar.skole.hr
 

Osnovna škola "Brod Moravice"

v.d. ravnatelja: Duško Zatezalo, nastavnik TZK
Školska 3
51312 Brod Moravice
T +385 51 817-135
F +385 51 817-135
E skola@os-brod-moravice.skole.hr
 

Osnovna škola "Čavle"

ravnateljica: prof. Tanja Stanković
Čavja 47
51219 Čavle
T +385 51 259-570
F +385 51 259-570
E ured@os-cavle.skole.hr
 

Osnovna škola dr. Branimira Markovića

ravnateljica: mr.sc. Nataša Možgon Kauzlarić, prof.
Ivana Mažuranića 22
51314 Ravna Gora
T +385 51 818-770
F +385 51 818-770
E osravnagora@gmail.com
 

Osnovna škola dr. Josipa Pančića

ravnatelj: Goran Matić, prof.
Kičeri bb
51253 Bribir
T +385 51 248-113
F +385 51 248-113
E skola@os-jpancica-bribir.skole.hr
 

Osnovna škola "Drago Gervais" - Brešca

ravnateljica: prof. Dijana Valentin
Brešca 6
51213 Jurdani
T +385 51 279-229
F +385 51 279-229
E os-drago-gervais-bresca@ri.t-com.hr
 

Osnovna škola Frana Krste Frankopana

ravnatelj: Davor Tkalac, prof.
Kralja Tomislava 12a
51301 Brod na Kupi
T +385 51 837-172

F +385 51 837-172
E brodkupa@gmail.com

 

Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan"

ravnatelj: Serđo Samblić, dipl.uč.
Frankopanska 40
51316 Krk
T +385 51 661-920
F +385 51 661-920
E skola.krk@os-fkfrankopan-krk.skole.hr
 
Osnovna škola Frane Petrića
ravnatelj: Josip Pope, dipl.uč.
Šet. 20. travnja 56
51557 Cres
T +385 51 571-211
F +385 51 571-211
E os-cres@os-fpetrica-cres.skole.hr
 

Osnovna škola "Hreljin"

ravnatelj: prof. Zoran Pavletić
Hreljin 217
51226 Hreljin
T +385 51 809-701
F +385 51 809-701
E os-hreljin@os-hreljin.skole.hr
 

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića

ravnatelj: prof. Mladen Bolf
I. G. Kovačića 2
51300 Delnice
T +385 51 812-482
F +385 51 812-482
E os.delnice@oskovacic.tcloud.hr
 

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića

ravnatelj: prof. Anton Burić
Kralja Tomislava 18
51326 Vrbovsko
T +385 51 875-263
F +385 51 875-263
E ured@os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr
 

Osnovna škola Ivana Mažuranića

ravnatelj: prof. Boris Turjak
Lokvica 2
51250 Novi Vinodolski
T +385 51 244-465
F +385 51 244-465
E skola@osivanamazuranica.hr
 

Osnovna škola Ivana Rabljanina

ravnateljica: prof. Anamari Šarin
Banjol 10
51280 Rab
T +385 51 724-036
F +385 51 724-036
E osrab@os-irabljanina-rab.skole.hr
 

Osnovna škola Ivanke Trohar

ravnateljica: Jasna Štimac, prof.
Breg 124a
51322 Fužine
T +385 51 835-167
F +385 51 835-167
E ured@os-itrohar-fuzine.skole.hr
 

Osnovna škola "Jelenje - Dražice"

ravnateljica: Dejana Paškvan-Žeželj, prof.
Školska 53
51218 Dražice
T +385 51 296-036
F +385 51 296-036
E skola@os-drazice.skole.hr
 

Osnovna škola Jurja Klovića

ravnateljica: Vilma Renate Car Katnić, prof.
Tribalj 21
51243 Tribalj
T +385 51 798-492
F +385 51 798-492
E skola@os-jklovica-tribalj.skole.hr
 

Osnovna škola "Klana"

ravnateljica: Jelena Grbčić Samardžić, dipl.uč.
Zatrep 5
51217 Klana
T +385 51 808-211
F +385 51 808-211
E skola@os-klana.skole.hr
 

Osnovna škola "Kraljevica"

ravnatelj: Davor Juriša, prof.
Strossmayerova 35
51262 Kraljevica
T +385 51 281-212
F +385 51 281-212
E ured@os-kraljevica.skole.hr
 

Osnovna škola "Kostrena"

ravnateljica: prof. Adriana Glavan
Žuknica 1

51221 Kostrena

T +385 51 289-768
F +385 51 289-769
E ured@os-kostrena.skole.hr
 

Osnovna škola Malinska-Dubašnica

ravnateljica: Nedeljka Turčić, dipl. pedagog-profesor
Stipkino 7
51511 Malinska
T +385 51 859-151
F +385 51 858-552
osdubasnica@gmail.com
 

Osnovna škola Maria Martinolića

ravnateljica: Olivela Franko, dipl.uč.
Omladinska 11
51550 Mali Lošinj
T +385 51 231-153
F +385 51 231-153
E os.maria.martinolica@os-mmartinolica.skole.hr
 

Osnovna škola "Milan Brozović"

ravnateljica: prof. Sandra Krpan
Skalini Istarskog tabora 3
51215 Kastav
T +385 51 691-308
F +385 51 691-308
E os-kastav@os-mbrozovic-kastav.skole.hr
 

Osnovna škola "Mrkopalj"

ravnatelj: prof. Drago Crnić
Školska ulica 2
51315 Mrkopalj
T +385 51 833-172
F +385 51 830-393
E mrkopalj@os-mrkopalj.skole.hr
 

Osnovna škola "Omišalj"

ravnatelj: Žarko Žarković, prof.
Baječ 8
51513 Omišalj
T +385 51 842-078
F +385 51 841-819
E mailto:ured@os-omisalj.skole.hr
 

Osnovna škola "Petar Zrinski"

ravnateljica: Silvana Šebalj-Mačkić, mag.prim.educ.
Narodnog oslobođenja 5
51306 Čabar
T +385 51 821-147
F +385 51 821-147
E laura.tusek@skole.hr

Osnovna škola Rudolfa Strohala

ravnateljica: Borka Kezele-Kanjer, prof.
Školska 22

51316 Lokve

T +385 51 831-213
F +385 51 831-213
E os.rudolfa.strohala@gmail.com
 

Osnovna škola "Skrad"

ravnatelj: Vjekoslav Pintar
Školska 2
51311 Skrad
T +385 51 810-695
F +385 51 810-695
W www.os-skrad.skole.hr
E os-skrad@os-skrad.skole.hr
 

Osnovna škola "Sveti Matej"

ravnatelj: prof. Josip Crnić
Vozišće 13
51216 Viškovo
T +385 51 256-226
F +385 51 256-226
E skola@os-sveti-matej-viskovo.skole.hr
 

Osnovna škola Viktora Cara Emina

ravnateljica: Iva Erceg, dipl.uč.
9. rujna 4
51415 Lovran
T +385 51 291-133
F +385 51 291-133
E ured@os-vcemina-lovran.skole.hr
ispiši stranicu ispiši stranicu