Upravni odjel za zdravstvo

Đulija MalatestinićPročelnica: izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.
Administrativna tajnica: Janja Kovačević

IZV.PROF.DR.SC. ĐULIJA MALATESTINIĆ, DR.MED., rođena je u Rijeci gdje je završila srednju školu i Medicinski fakultet te znanstveni poslijediplomski studij Zdravstveni informacijski sistemi. Specijalistica je Socijalne medicine i stručnjak u području menadžmenta u zdravstvu. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Koautorica je nekoliko sveučilišnih udžbenika, niza znanstvenih radova i projekata.

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • popunjavanje mreže javne zdravstvene službe;
 • koordiniranje i organiziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija;
 • predlaganje mjera radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
 • donošenje Plana zdravstvene zaštite za područje Županije;
 • izradu jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti;
 • predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite na depopuliranim i slabije razvijenim područjima Županije (Gorski Kotar i otoci);
 • organiziranje i provedbu postupka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Županija;
 • izradu izvještaja, stručnih podloga i nacrta akata iz područja zdravstva koje donosi Župan odnosno Županijska skupština;
 • osiguravanje sredstava za hitnu medicinu na svojem području, organiziranje rada mrtvozorničke službe, investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, kao i za pokriće gubitaka zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, organiziranje i provođenje mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima;
 • pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih skupina u području zdravstva;
 • predlaganje, kandidiranje i provedba projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;

Upravni odjel za zdravstvo obavlja i druge poslove iz područja zdravstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

ispiši stranicu ispiši stranicu

Korisni sadržaji

Prev Next