Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Nabava usluge izrade Strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta, akcijskih planova i Plana interpretacije - IC prirodne baštine PGŽ, 3 grupe

Evidencijski broj nabave: 11/02-20/09
Otvaranje ponuda 05.05.2020. u 10:00 sati.
Objava: 2020/S 0F2-0013060

Nabava jednostavnih ugostiteljskih usluga

Evidencijski broj nabave: 06/02-20/33
Otvaranje ponuda 04.05.2020. u 10:00 sati.
Objava: 2020/S F21-0011287

Nabava usluge čuvanja uredskog prostora i osoba Primorsko-goranske županije

Evidencijski broj nabave: 06/02-20/29
Otvaranje ponuda 10.04.2020. u 10:00 sati
Objava: 2020/S F21-0012505

Nabava usluge preventivnih pregleda zaposlenika Županije

Evidencijski broj nabave: 06/02-20/18
Otvaranje ponuda 16.03.2020.
Objava: 2020/S F21-0008274

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


Arhiva prethodnih savjetovanja

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Adamićeva 10, 51000 Rijeka
MBS: 2637731
OIB: 32420472134
Telefon: 051/351-600
Glavna adresa naručitelja (URL): www.pgz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

PODODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Slogin kula 2/IV, 51000 Rijeka
Fax: 051/351-816
E-mail adresa: javna.nabava@pgz.hr

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2019. je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2020.

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2020. je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora

Registar ugovora jednostavna nabava 2017.
Registar ugovora - Okvirni sporazum i javne nabave 2014.-2017.

Registar ugovora Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Primorsko-goranske županije za 2019. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Savjetovanje s javnošću teksta Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 05/17)
ispiši stranicu ispiši stranicu