Strateška procjena utjecaja na okoliš

Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 14.2.2019.

I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela je Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ br. 41/18)
DATUM OBJAVE 14.2.2019.

Odgovori na primjedbe na Stratešku studiju o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 5.12.2018.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 2.7.2018.

 
Odredbe za provođenje
Obrazloženje
Sažetak za javnost
Kartografski prikaz 1. Korištenja i namjena površina
Kartografski prikaz 1. Korištenja i namjena površina - segment F

Strateška studija o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 2.7.2018.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 21.6.2018.

Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju na okoliš I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 16.1.2017.

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije o utjecaju na okoliš I. izmjene i dopune Prostornog Plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 16.11.2016.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 16.11.2016.

 
Tekst odluke
Prilozi
ispiši stranicu ispiši stranicu