Procjena utjecaja na okoliš

2020. godina

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš uređenja plaže Dumići na otoku Rabu
DATUM OBJAVE 30.4.2020.

38 kb

Izvješće Ministarstva zaštite okoliša i energetike o javnoj raspravi provedenoj u postupku procjene utjecaja na okoliš autoceste A7, dionica: čvor Selce - čvor Novi Vinodolski na području Grada Crikvenice i Grada Novog Vinodolskog, Primorsko-goranska županija
DATUM OBJAVE 4.3.2020.

398 kb

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje hidrotehničkog tunela i uređenja postojećeg korita potoka Vretenica za zaštitu Vrbničkog polja od poplavnih voda na području Općine Vrbnik u Primorsko – goranskoj županiji
DATUM OBJAVE 27.1.2020.

53 Mb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje hidrotehničkog tunela i uređenja postojećeg korita potoka Vretenica za zaštitu Vrbničkog polja od poplavnih voda na području Općine Vrbnik u Primorsko – goranskoj županiji
DATUM OBJAVE 27.1.2020.

210 kb
2019. godina

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja vodotoka Novljanska Ričina u Novom Vinodolskom, Grad Novi Vinodolski, Primorsko – goranska županija
DATUM OBJAVE 5.12.2019.

9.3 Mb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja vodotoka Novljanska Ričina u Novom Vinodolskom, Grad Novi Vinodolski, Primorsko – goranska županija
DATUM OBJAVE 5.12.2019.

230 kb

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš autoceste A7, dionica: čvor Selce – čvor Novi Vinodolski na području Grada Crikvenice i Grada Novog Vinodolskog
DATUM OBJAVE 16.10.2019.

54 kb

Izvješće Ministarstva zaštite okoliša i energetike o javnoj raspravi provedenoj u postupku procjene utjecaja na okoliš izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije pružne dionice Škrljevo-Rijeka-Jurdani
DATUM OBJAVE 19.8.2019.

5 Mb

Rješenje nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za namjeravani zahvat – uređenje postojeće plaže Črnikovica, Grad Opatija, Primorsko-goranska županija, nositelja zahvata Grada Opatije, Maršala Tita 3, Opatija
DATUM OBJAVE 10.7.2019.

524 kb

Rješenje nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za namjeravani zahvat izgradnju zaštitnog zida uz desnu obalu Kupe u naselju Hrvatsko, Grad Delnice, Primorsko-goranska županija, nositelja zahvata Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana iz Rijeke, Đure Šporera 3
DATUM OBJAVE 23.5.2019.

600.5 Mb

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja postojeće plaže Črnikovica, Grad Opatija, Primorsko – goranska županija
DATUM OBJAVE 2.5.2019.

4.26 Mb

IInformacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja postojeće plaže Črnikovica, Grad Opatija, Primorsko – goranska županija
DATUM OBJAVE 2.5.2019.

205 Kb

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje zaštitnog zida uz desnu obalu Kupe u naselju Hrvatsko, Grad Delnice, Primorsko-goranska županija
DATUM OBJAVE 26.2.2019.

41 Mb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje zaštitnog zida uz desnu obalu Kupe u naselju Hrvatsko, Grad Delnice, Primorsko – goranska županija
DATUM OBJAVE 26.2.2019.

166 kb
2017. godina

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka
DATUM OBJAVE 12.12.2017.

24 kb

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a
DATUM OBJAVE 18.10.2017.

49 kb

Rješenje nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za namjeravani zahvat rekonstrukcije postojeće žičare i skijaške staze Gornje Radeševo – Telekit i zasnježivanje staza na k.č. 5687/33, k.o. Cernik – Čavle, Općina Čavle, nositelja zahvata društva Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice
DATUM OBJAVE 10.4.2017.

4 Mb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojeće žičare i skijaške staze Gornje Radeševo – Telekit i zasnježivanje staza na k.č. 5687/33, k.o. Cernik – Čavle, Općina Čavle, Primorsko – goranska županija
DATUM OBJAVE 24.2.2017.

11 Mb

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojeće žičare i skijaške staze Gornje Radeševo – Telekit i zasnježivanje staza
DATUM OBJAVE 24.2.2017.

8 Mb

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Peterkov Laz“ na dijelu k.č. 2054 k.o. Gerovo u Gradu Čabru
DATUM OBJAVE 31.1.2017.

485 kb
2016. godina

Rješenje nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina za intenzivan uzgoj peradi ukupnog kapaciteta 39 900 kokoši nesilica na k.č. 1287/1, k.o. Vrbovsko, Grad Vrbovsko, nositelja zahvata društva BIO-VET d.o.o., Donji Sređani 6, Dežanovac
DATUM OBJAVE 29.2.2016.

656 kb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje postojeće peradarske farme maksimalnog kapaciteta 39 900 kokoši u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 1287/1, k.o. Vrbovsko, Grad Vrbovsko, Primorsko –goranska županija
DATUM OBJAVE 30.12.2015.

381 kb

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš postojeće peradarske farme maksimalnog kapaciteta 39 900 kokoši u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 1287/1, k.o. Vrbovsko, Grad Vrbovsko, Primorsko-goranska županija
DATUM OBJAVE 30.12.2015.

10 mb

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje "Grad", aglomeracija Rijeka
DATUM OBJAVE 13.10.2015.

50 kb

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš sanacije lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom (crna točka) Jama Sovjak u Općini Viškovo
DATUM OBJAVE 3.9.2015.

47 kb

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš "Dogradnja luke Opatija"
DATUM OBJAVE 5.6.2015.

43 kb

Rješenje nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat betonare, nositelja zahvata ADRIA BETON d.o.o. iz Kastva, Trinajstići 98/B
DATUM OBJAVE 13.04.2015.

570 kb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje betonare u Kastvu.
DATUM OBJAVE 3.2.2015.

308 kb

Elaborat zaštite okoliša
DATUM OBJAVE 3.2.2015.

16 Mb
2014. godina

JAVNA RASPRAVA u Studiji utjecaja na okoliš zahvata – Eksploatacija tehničko građevnog kamena na budućem proširenom eksploatacijskom polju "Mrkovac", Općina Mrkopalj
DATUM OBJAVE 18.3.2014.

32 kb
2013. godina

JAVNA RASPRAVA u Studiji utjecaja na okoliš zahvata – Uvozni terminalza ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
DATUM OBJAVE 9.1.2014.

32 kb

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI provedenoj u procjeni utjecaja na okoliš za izgradnju postrojenja za proizvodnju i preradu nafte – koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka, uključivo i privezište i transportnu luku na lokaciji Urinj 2
DATUM OBJAVE 16.12.2013.

304 kb

JAVNA RASPRAVA o Studiji utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kolevrat", Grad Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 17.05.2013.
  

43 kb

RJEŠENJE ZA NAMJERAVANI ZAHVAT ŽIČARA UČKA
DATUM OBJAVE 04.03.2013.

7.5 mb
2012. godina

JAVNA RASPRAVA o Studiji utjecaja na okoliš "Vjetroelektrana Fužine snage 56 MW – I. faza (36 MW)"
DATUM OBJAVE 11.12.2012.
INFORMACIJA

48 kb

RJEŠENJE za namjeravani zahvat - gradnju žičare sa četiri ski-sjedalice u sportsko-rekreacijskoj ski-zoni "Jelenča" na području Općine Fužine
DATUM OBJAVE 06.09.2012.
INFORMACIJA

82 kb

RJEŠENJE za namjeravani zahvat - gradnju skijaških staza A, B i C i žičara (vučnica) 3, 4 i 5 u sportsko-rekreacijskoj ski-zoni "Jelenča" na području Općine Fužine
DATUM OBJAVE 06.09.2012.
INFORMACIJA

82 kb

JAVNA RASPRAVA u Studiju o utjecaju na okoliš zahvata - povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe u uvali Veli Bok na Cresu
DATUM OBJAVE 16.08.2012.
INFORMACIJA

81 kb

JAVNA RASPRAVA o Studiji utjecaja na okoliš za izgradnju luke nautičkog turizma "Marina Lovran" u Lovranu
DATUM OBJAVE 06.08.2012.
INFORMACIJA

80 kb

SAŽETAK Studije o utjecaju zahvata "Žičara Učka (Medveja-Vojak)" na okoliš
DATUM OBJAVE 02.08.2012.
INFORMACIJA

2.4 Mb

OGLAS o početku javne rasprave o Studiji o utjecaju zahvata "Žičara Učka (Medveja-Vojak)"" na okoliš
DATUM OBJAVE 02.08.2012.
INFORMACIJA

105 kb

ODLUKA o upućivanju Studije o utjecaju zahvata "Žičara Učka (Medveja-Vojak)" na okoliš na javnu raspravu
DATUM OBJAVE 02.08.2012.
INFORMACIJA

108 kb

JAVNA RASPRAVA o Studiji o utjecaju na okoliš "Magistralni plinovod Zlobin-Bosiljevo DN 1000/100 bar"
DATUM OBJAVE 17.05.2012.
INFORMACIJA

86 kb

Rješenje o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš za namjeravani zahvat Skijalište Jelenča - FAZA 1A
DATUM OBJAVE 04.05.2012.
INFORMACIJA

1,7 mb

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat Žičara Učka
DATUM OBJAVE 02.05.2012.
INFORMACIJA

901 kb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za namjeravani zahvat - FAZU 1A projekta Sport Parka Fužine
DATUM OBJAVE 12.03.2012.
INFORMACIJA

812 kb

Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja žičare i skijališta na području Sportsko rekreacijske "SKI" zone "Jelenča" - 1A i 1B Faza" neće imati značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
DATUM OBJAVE 24.01.2012.
INFORMACIJA

655 kb
2011. godina

Rješenje o obustavi postupka za skijalište Jelenča
DATUM OBJAVE 13.09.2011.
INFORMACIJA

832 kb

Javna rasprava u Studiju o utjecaju na okoliš zahvata - Vjetroelektrana Breze
DATUM OBJAVE 30.05.2011.
INFORMACIJA

51 kb

Javna rasprava u Studiju o utjecaju na okoliš zahvata - Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Garica"
DATUM OBJAVE 30.05.2011.
INFORMACIJA

82 kb

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Dopuni Studije o utjecaju na okoliš za postrojenje za proizvodnju i preradu nafte-koking kompleks u Rafineriji nafte Rijeka s obrađenim varijantnim rješenjem zahvata u dijelu koji se odnosi na lokaciju budućeg privezišta i transportne luke izvan Bakarskog zaljeva
DATUM OBJAVE 24.05.2011.
INFORMACIJA

100 kb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja žičare Jelenča 1, vučnica 3,4,5 i skijaške staze A,B,C
DATUM OBJAVE 12.05.2011.
INFORMACIJA

703 kb

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata - autocesta A8 - dionica - Rogovići - Matulji
DATUM OBJAVE 09.03.2011.
INFORMACIJA

80 kb
2010. godina

RJEŠENJE za namjeravani zahvat - rekonstrukcija parkirališnog platoa na Županijskom sportskom centru Platak
DATUM OBJAVE 17.12.2010.
INFORMACIJA

2,2 mb

JAVNA RASPRAVA o Studiju utjecaja na okoliš zahvata proširenje postojeće betonare GP Krk d.d. u radnoj zoni R-27, Grad Bakar
DATUM OBJAVE 18.11.2010.
INFORMACIJA

30 kb

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: rekonstrukcije parkirališnog platoa na Županijskom sportskom centru Platak
DATUM OBJAVE 26.10.2010.
INFORMACIJA

865 kb

ELABORAT za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat rekonstrukcije parkirališnog platoa na Županijskom sportskom centru Platak
DATUM OBJAVE 26.10.2010.
INFORMACIJA

9,6 mb

JAVNA RASPRAVA o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Tresni breg, Općina Klana
DATUM OBJAVE 13.10.2010.
INFORMACIJA

77 kb

Odgovori na primjedbe i prijedloge s javnog uvida održanog od 26. listopada do 24. studenog 2009
DATUM OBJAVE 14.04.2010.
INFORMACIJA

9,1 mb

Odgovori na pitanja, primjedbe i komentare s javne rasprave o studiji o utjecaju na okoliš UPP terminala na otoku Krku
DATUM OBJAVE 14.04.2010.
INFORMACIJA

10,2 mb

Informacija o procjeni utjecaja na okoliš-betonara GP Krk d.d.
DATUM OBJAVE 09.09.2010.
INFORMACIJA

90 kb
2009. godina

JAVNA RASPRAVA o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
DATUM OBJAVE 22.10.2009.
INFORMACIJA

108 kb

JAVNA RASPRAVA o Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleksa u Rafineriji nafte Rijeka
DATUM OBJAVE 14.10.2009.
INFORMACIJA

69 kb

JAVNA RASPRAVA o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta "Osojnica"
DATUM OBJAVE 24.09.2009.
INFORMACIJA

66 kb

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata: terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
DATUM OBJAVE 01.09.2009.
INFORMACIJA

940 kb

JAVNA RASPRAVA o Studiji o utjecaju na okoliš Izgradnje magistralnog plinovoda Zlobin-Rupa DN 1000/100
DATUM OBJAVE 17.08.2009.
INFORMACIJA

101 kb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Državna cesta D8, dionica Sv.Kuzam-Križišće (od stac.6+355,00 do stac. 14+732,29), izmjena vijadukta "Tabor" i projektnog rješenja u zoni čvor "Križišće"
DATUM OBJAVE 30.07.2009.
INFORMACIJA

96 kb

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izmjena trase autoceste dionice Križišće-Žuta Lokva u zoni Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 24.07.2009.
INFORMACIJA

83 kb
ispiši stranicu ispiši stranicu