Okolišna dozvola


2020. godina

Informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole određenih Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja za rafìniranje mineralnih ulja i plina INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka, Kostrena
DATUM OBJAVE 23.1.2020.
Obavijest
129 kb
2019. godina

Informacija o započinjanju uvida u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije „Marišćina“
DATUM OBJAVE 4.7.2019.
Obavijest 194 kb

2018. godina

Poziv na uvid u Nacrt okolišne dozvole za dopunu i/ili izmjenu uvjeta propisanih u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja za brodogradnju 3. MAJ Brodogradilište d.d., operatera 3. MAJ Brodogradilište d.d. iz Rijeke
DATUM OBJAVE 18.9.2018.
Obavijest 466 kb

Poziv na uvid u Nacrt okolišne dozvole za postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada na lokaciji u Kostreni, Šoići 30
DATUM OBJAVE 18.9.2018.
Obavijest 77 kb
Odluka s informacijom da se Nacrt okolišne dozvole za postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada na lokaciji u Kostreni, Šoići 30, upućuje na javni uvid
DATUM OBJAVE 18.9.2018.
Obavijest 108 kb
Informacija o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s uvjetima iz najboljih raspoloživih tehnika Zaključka za rafiniranje mineralnih ulja i plina za postojeće postrojenje Rafinerija nafte Rijeka iz Kostrene
DATUM OBJAVE 2.8.2018.
Obavijest 208 kb
 
Obavijest o javnoj raspravi u Stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada Dezinsekcija d.o.o. u Kostreni
DATUM OBJAVE 8.2.2018.
Obavijest 60 kb
 
2017. godina
Informacija o zahtjevu operatera Dezinsekcija d.o.o. za izdavanjem rješenja o okolišnoj dozvoli za privremeno skladištenje opasnog otpada
DATUM OBJAVE 23.11.2017.
Informacija 159 kb
Obavijest o javnoj raspravi o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Metis d.d. Podružnica Kukuljanovo, Kukuljanovo
DATUM OBJAVE 14.4.2017.
Obavijest 27 kb
Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Metis d.d. podružnica Kukuljanovo, Kukuljanovo
DATUM OBJAVE 19.1.2017.
Informacija 1.100 kb
 
2016. godina
Odluka s informacijom da se Nacrt okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada „Treskavac“ operatera Ponikve eko otok Krk d.o.o. iz Krka upućuje na uvid
DATUM OBJAVE 4.7.2016.
Informacija 612 kb
Odluka s informacijom da se Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje IND-EKO d.o.o., Pogon Urinj, Urinj , Općina Kostrena upućuje na javni uvid
DATUM OBJAVE 1.2.2016.
Informacija 660 kb
 
2015. godina
Obavijest o javnoj raspravi o Zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje IND-EKO d.o.o., Pogon Urinj, Urinj 46, Kostrena
DATUM OBJAVE 21.10.2015.
Obavijest 47 kb
Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje: IND-EKO d.o.o., Pogon Urinj, Urinj 46, Kostrena
DATUM OBJAVE 14.10.2015.
Informacija 291 kb
Izvješće o javnoj raspravi provedenoj u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagališta otpada "Treskavac"
DATUM OBJAVE 18.6.2015.
Izvješće 193 kb
Izvješće o javnoj raspravi provedenoj u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Odlagalište otpada Duplja, Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 29.5.2015.
Izvješće 172 kb
 
2014. godina
Obavijest o javnoj raspravi o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole postojećeg odlagališta otpada Treskavac, Općina Vrbnik
DATUM OBJAVE 14.10.2014.
Oglas 45 kb
Informacija o zahtjevu za provedbu postupka okolišne dozvole za postojeće postrojenje - Odlagalište otpada Treskavac
DATUM OBJAVE 15.9.2014.
Informacija

276 kb

Obavijest o javnoj raspravi o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje  okolišne dozvole za odlagalište otpada Duplja, Novi Vinodolski, Donji Zagon bb
DATUM OBJAVE 1.8.2014.
Oglas 45 kb
Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom PGŽ - Marišćina
DATUM OBJAVE 2.5.2014.
Informacija

2,2 mb

Sažetak Stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole (datum objave: 22. svibnja 2014.)

1,8 mb

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole (datum objave: 22. svibnja 2014.)

33,2 mb

Dopuna objave

32 kb

Javna rasprava

33 kb

Informacija o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole za novo postrojenje: Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina"

210 kb

Zaključak o ispravku pogreške u Informaciji o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole za novo postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina"

70 kb

ispiši stranicu ispiši stranicu