Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu

2020. godina
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik prihvatljiv je za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 4.5.2020.
opširnije >>
Planirani zahvat –„Prenamjena poljoprivrednog zemljišta iz livade u voćnjak, koja je u ARKOD sustavu registrirana identifikacijskim brojem ID 3427385“ prihvatljiv je za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 22.4.2020.
opširnije >>
Planirani zahvat - „Sječa unutar Nacionalnog parka Risnjak“ prihvatljiv je za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 14.4.2020.
opširnije >>
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Baška prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
DATUM OBJAVE 26.3.2020.
opširnije >>
Informacija o odluci da se planirano javno izlaganje u četvrtak, 19. ožujka 2020. godine o studiji glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: „Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad“ na području Grada Cresa (naselje Orlec), Primorsko-goranska županija, neće održati
DATUM OBJAVE 17.3.2020.
opširnije >>
Javna rasprava o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Sunčana elektrana Orlec -Trinket -zapad“ na području Grada Cresa (naselje Orlec)
DATUM OBJAVE 21.2.2020.
opširnije >>
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 30.1.2020.
opširnije >>
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Omišalj, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu Programa
DATUM OBJAVE 24.1.2020.
opširnije >>
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu Programa
DATUM OBJAVE 24.1.2020.
opširnije >>
2019. godina
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu Programa
DATUM OBJAVE 11.10.2019.
opširnije >>
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Delnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu Programa
DATUM OBJAVE 20.8.2019.
opširnije >>
Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zahvata „Radovi na regulaciji i redovitom održavanju rijeke Kupe u mjestu Doluš“
DATUM OBJAVE 17.7.2019.
opširnije >>
Strategija razvoja prometa na području Općine Vrbnik za razdoblje 2018.-2023. godine prihvatljiva je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu Strategije, uz primjenu ovim rješenjem određenih uvjeta zaštite prirode
DATUM OBJAVE 10.7.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura na području k.o. Moravice, Grad Vrbovsko, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 17.6.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Arheološko istraživanje na k.č. 3575/1, k.o. Mošćenička Draga“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 14.6.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – Obnova planinarskog skloništa „Miroslav Hirtz“ na k.č. 1771 k.o. Begovo Razdolje, na području strogog rezervata Bijele i Samarske stijene, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 14.6.2019.
opširnije >>
Dio planiranoga zahvata koji se odnosi na prenamjenu parcela koje su u ARKOD sustavu registrirane identifikacijskim brojevima: ID 3581043 i 3581057 prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 11.6.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Prenamjena poljoprivrednog zemljišta, parcele koja je u ARKOD sustavu registrirana identifikacijskim brojem ID 3719407“ prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 16.5.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Prenamjena poljoprivrednog zemljišta, parcela koje su u ARKOD sustavu registrirane identifikacijskim brojevima ID 3718016 i 3718024“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 15.5.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Prenamjena poljoprivrednog zemljišta, parcela koje su u ARKOD sustavu registrirane identifikacijskim brojevima: ID 818265, 817747, 818384, 817149 i 3709831“ prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 15.5.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Izgradnja ulice Sveta Lucija u naselju Kalvarija, Novi Vinodolski“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 13.5.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Prenamjena poljoprivrednog zemljišta, parcela koje su u ARKOD sustavu registrirane identifikacijskim brojevima: ID 3680113, 848156, 3706468 i 3706383“ prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 7.5.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – Izgradnja rekreacijsko-poučne staze „Zagmajna“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 3.5.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Prenamjena poljoprivrednog zemljišta, parcele koja je u ARKOD sustavu registrirana identifikacijskim brojem ID 3730711“ prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 3.5.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Konverzija šuma na k.č. 1264 i 1331 k.o. Stari Laz i k.č. 2656 k.o. Mrkopalj – nova iz panjača bukve narušene strukture u visoke bukove šume optimalne strukture“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 25.4.2019.
opširnije >>
Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zahvata „Izgradnja građevine za skladištenje riblje hrane i opreme s pomoćnom građevinom u industrijskoj zoni Volnik na Cresu“ investitora Adriatic Orada d.o.o.
DATUM OBJAVE 16.4.2019.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Prenamjena poljoprivrednog zemljišta iz livade u oranicu, koja je u ARKOD sustavu registrirana identifikacijskim brojem ID 3696745“, prihvatljiva je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 16.4.2019.
opširnije >>
Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu Rješenje o prethodnoj ocjeni zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Bujica Livačina-Lopar-izrada sanacijskih radova na dijelu bujice“ nosioca zahvata Hrvatske vode
DATUM OBJAVE 8.4.2019.
opširnije >>
Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu“ objavite Rješenje o prihvatljivosti zahvata „Regulacija Dobrinjskog potoka“ za ekološku mrežu nositelja zahvata Hrvatske vode d.d.
DATUM OBJAVE 24.1.2019.
opširnije >>
2018. godina
Urbanistički plan uređenja 41 – sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu (R61)
DATUM OBJAVE 28.12.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti za zahvat „Građevina za prihvat i skladištenje ribe i skladištenje hrane za ribu s pomoćnom građevinom na k.č.br.1146/1 k.o. Cres.Grad“ investitora Orada Adriatic d.o.o.
DATUM OBJAVE 29.10.2018.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Prenamjena livade u voćnjak parcele koja je u ARKOD sustavu registrirana identifikacijskim brojem ARKOD ID 3671984, na području Općine Fužine“, prihvatljiva je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 22.10.2018.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Izgradnja trafostanice Kupari, TS 20/0,4 kV na k.č. 3007 k.o. Hrib, Grad Čabar“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 18.10.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti za zahvat „Trajni nasadi američke borovnice i sadnja krumpira “
DATUM OBJAVE 24.9.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti za zahvat „Radovi na regulaciji i redovnom održavanju rijeke Dobre u mjestu Vrbovsko“
DATUM OBJAVE 24.9.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti za zahvat „Rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja poslovne zgrade TZO Lopar“
DATUM OBJAVE 14.9.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti za zahvat „Botanički vrt Lič
DATUM OBJAVE 14.9.2018.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Prenamjena livada u oranice parcela koje su u ARKOD sustavu registrirane sljedećim identifikacijskim brojevima ARKOD ID 3480579, ARKOD ID 3480594 i ARKOD ID 2836233 na području Općine Ravna Gora“, prihvatljiva je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 5.9.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata „Čišćenje naplavina, sanacija propusta i sječa raslinja sa obje obale rijeke Kupe, u pojasu postojeće infrastrukture“ investitora Hrvatske vode
DATUM OBJAVE 18.7.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata „Regulacija bujice Herovo u Loparu“ za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 17.7.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata „Rekonstrukcija srednje naponskog voda TS 20/0,4 kV Konjci – TS 20/0,4 kV Krašićevica na području Nacionalnog parka Risnjak“
DATUM OBJAVE 13.7.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni utjecaja zahvata na ekološku mrežu zahvata „Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka zbog odrona na pokosu uzrokovanog erozijom na otoku Susku“
DATUM OBJAVE 4.7.2018.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Radovi na regulaciji i redovnom održavanju pritoka rijeke Kupe u mjestu Blaževci“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 14.5.2018.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Radovi na regulaciji i redovnom održavanju pritoka rijeke Dobre u mjestu Vrbovsko (lokacija 1)“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 14.5.2018.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Radovi na regulaciji i redovnom održavanju pritoka rijeke Dobre u mjestu Vrbovsko (lokacija 2)“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 14.5.2018.
opširnije >>
Početak Javne rasprave o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja Poslovne zone Mišnjak na otoku Rabu"
DATUM OBJAVE 2.5.2018.
opširnije >>
Planirani zahvat – "Izgradnja reciklažnog dvorišta na dijelu k.č. 2613/1, k.o. Vrbnik, na području Općine Vrbnik", prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 19.2.2018.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni zahvata "Sportsko rekreacijski sadržaji na području RSRTC Platak"
DATUM OBJAVE 7.2.2018.
opširnije >>
2017. godina
Planirani zahvat – "Zaštita od poplava na slivu Rječine"
DATUM OBJAVE 9.11.2017.
opširnije >>
Planirani zahvat – "Uređenje postojeće pješačke staze i izgradnja pješačkog mosta i promatračnice na lijevoj obali Kamačnika prema izvoru"
DATUM OBJAVE 9.11.2017.
opširnije >>
Planirani zahvat – "Markiranje postojećih putova (cca 130 km) sa 25 bitnih točaka za bicikliste i planinare", prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 28.6.2017.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni na ekološku mrežu za zahvat "Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka zbog odrona na pokosu uzrokovanog erozijom na vodotoku Dubračina"
DATUM OBJAVE 28.6.2017.
opširnije >>
Planirani zahvat – "Gradnja pristupnog (šumskog) puta u k.o. Omišalj" prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 28.6.2017.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni zahvata "Uređenje lokve Stamen u mjestu Kukuljanovo" za ekološku mrežu nositelja zahvata Hrvatske vode.
DATUM OBJAVE 9.6.2017.
opširnije >>
Rješenje o prethodnoj ocjeni za ekološku mrežu za zahvat "Projekt uređenja groblja na području Općine Baška"
DATUM OBJAVE 26.5.2017.
opširnije >>
Planirani zahvat - "Izgradnja dječjeg igrališta uz planinarski dom Kamačnik" prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 31.1.2017.
opširnije >>
2016. godina
Planirani zahvat – „Podmorski kabel 110 kV Cres(Osor1)-Lošinj(Osor2)“ prihvatljiv za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 16.12.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – „Podmorski kabel 110 kV Krk(Mali Bok)-Cres (Merag)“ prihvatljiv je za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 16.12.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – "Sanacija dna i pokosa kanala – Veli potok Banjolski – Grad Rab" prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 12.12.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja poslovne građevine za preradu i zamrzavanje svježih proizvoda ribarstva na k.č. 6818, 6819/2 i 6821 k.o. Brgud, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 6.12.2016.
opširnije >>
Izmjena Rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje nerazvrstane ceste "Kraljev jarak" u zoni TN T1-2 "Vrelo" u Fužinama: U obrazloženju Rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje nerazvrstane ceste "Kraljev jarak" u zoni TN T1-2 "Vrelo" u Fužinama KLASA: UP/I-351 -01/16-05/38, URBROJ: 2170/1 -03-08/7-16-4 od 26. rujna 2016. godine, riječi: "na dijelovima k.č.br. 1903/2, 1912, 1911/2, 1911/3, 1911/4 i 2855, sve k.o. Fužine" zamjenjuju se riječima: "na k.č.br. 1911/5, 1911/8, 1911/9, 1911/10, 1912/1 i 2855/2 koje ce se spojiti u jednu k.č.br. 1911/5, k.o. Fužine, te na dijelu k.č.br. 6913, k.o. Fužine".
DATUM OBJAVE 24.10.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području Značajnog krajobraza Kamačnik – 1. faza, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, uz pridržavanje uvjeta zaštite prirode za planirani zahvat, ishodovanih u skladu sa člankom 143. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) te uz nadzor Javne ustanove "Priroda"
DATUM OBJAVE 12.10.2016.
opširnije >>
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka i bazena Dletvo - Klanska Ričina" nositelja zahvata Hrvatske vode
DATUM OBJAVE 7.10.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – Izgradnja nerazvrstane ceste „Kraljev jarak“ u zoni turističkog naselja „Vrelo“ u Općini Fužine , prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 5.10.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – II. faza izgradnje ribarske luke Klenovica, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 22.9.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – prenamjena livada u oranice koje su u Arkod sustavu registrirane sljedećim identifikacijskim brojevima ARKOD ID 611308 – površine 0,27 ha, ARKOD ID 3357530 – površine 0,06 ha, ARKOD ID 611310 – površine 0,16 ha i ARKOD ID 3357568 – površine 0,15 ha na području općine Mrkopalj, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 15.9.2016.
opširnije >>
Početak Javne rasprave u Studiju Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu- Sunčana elektrana Orlec Trinket - istok
DATUM OBJAVE 14.9.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja biciklističke staze prema Pavlomiru i spoj Ivanjske ulice i ŽC 5064 sa izgradnjom propusta, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 13.9.2016.
opširnije >>
Rješenje o prihvatljivosti zahvata „Održavanje, odnosno popravak oštećenja korita vodotoka Šišće-kod Studene zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom“ nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana
DATUM OBJAVE 15.7.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje u cilju osiguranja protočnosti i uspostava nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde u koritu vodotoka bujice Gonjuša - Podkilavac, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, uz pridržavanje svih ostalih uvjeta zaštite prirode (E.1., E.2., E.3., E.4., E.5., E.6., E.8., F.2, F.3., F.4., F.5, F.6., F.7., F.8., F.10., P.8.) iz Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode, KLASA: UP/I-612-07/15-71/194, URBROJ: 517-07-2-16-6 od 11. siječnja 2016. godine
DATUM OBJAVE 8.7.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat -rekonstrukcija hranilišta za bjeloglave supove na otoku Cresu, na k.č.br. 1845/1, k.o.Cres, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
DATUM OBJAVE 5.7.2016.
opširnije >>
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Alpine-coaster s pomoćnom zgradom u Vratima" nositelja zahvata Općine Fužine
DATUM OBJAVE 27.6.2016.
opširnije >>
Uređenje raskrižja županijske ceste Ž5064 i sabirne ceste poslovne zone Zapad u Novom Vinodolskom
DATUM OBJAVE 15.6.2016.
opširnije >>
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Sadnja voćnih nasada-prenamjena livade u voćnjak" nositelja zahvata Dalibora Božića iz Rijeke
DATUM OBJAVE 7.6.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje kanala u cilju uspostave djelotvorne odvodnje melioracijskog područja – kanal Njivice, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 1.6.2016.
opširnije >>
"Izgradnja druge komore vodospreme Vrhure" nositelja zahvata Ponikve voda d.o.o. iz Krka.
DATUM OBJAVE 30.5.2016.
opširnije >>
Za namjeravani zahvat - prenamjenu livade u oranicu na k.č. 2100, AKORD ID 3240256, k.o. Lič, površine 5,75 ha, bilo bi potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, ali s obzirom da je ista čestica uvrštena u okolišno-osjetljive travnjake i da je Prethodnom ocjenom utvrđeno da se ne može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika, takva prenamjena nije dopuštena, pa se ocjenjuje nesvrsishodnim pokretati takav postupak kako se nositelj zahvata ne bi nepotrebno izlagao troškovima izrade studije Glavne ocjene
DATUM OBJAVE 11.5.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje u cilju osiguranja protočnosti i uspostave nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde u koritu vodotoka bujice Podmire, Baška, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – održavanje, odnosno popravak oštećenja korita vodotoka Klanska Ričina zbog odrona na pokosu uzrokovanog erozijom, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje, u cilju osiguranja protočnosti za evakuaciju velikih voda vodotoka Novljanska Ričina, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – održavanje, odnosno popravak oštećenja korita vodotoka zbog odrona na pokosu uzrokovanog erozijom na bujici Saftići i pritoci Blata, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – održavanje, odnosno popravak oštećenja korita vodotoka Lužac – utok bujice u Sušicu, zbog odrona na pokosu uzrokovanog erozijom, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje u cilju osiguranja protočnosti i uspostave nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde u koritu vodotoka bujice Milaši – Trnovica (Zoretići), prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje u cilju osiguranja protočnosti i uspostave nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde u koritu vodotoka bujice Milaši – Brnelići, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – uspostava nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde u koritu vodotoka bujice Lučice - Zoretići, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat održavanja, odnosno popravaka oštećenja korita vodotoka Pegaz – Orehovica, zbog odrona na pokosu uzrokovanog erozijom, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje, u cilju osiguranja protočnosti i uspostave nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde u koritu vodotoka bujice Škrila, Stara Baška, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje u cilju osiguranja protočnosti i uspostave nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde u koritu vodotoka bujice Jurandvor, Baška, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – održavanje, odnosno popravak oštećenja korita vodotoka bujica otoka Cresa zbog odrona na pokosu uzrokovanog erozijom, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, uz primjenu mjera u svrhu zaštite bioraznolikosti
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Za planirani zahvat – održavanje, odnosno popravak oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu uzrokovanog erozijom na obuhvatnom kanalu Sužan – Lug ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je za isti obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje u cilju uspostave djelotvorne odvodnje melioracijskog polja Pavlomir, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat - obnavljanje propusta na kanalu Andreškići - Lopar, Općina Lopar, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – redovno održavanje kanala u cilju osiguranja protočnosti u slivu bujice Veli potok Supetarski, Grad Rab, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata uz primjenu mjera zaštite prirode u svrhu zaštite bioraznolikosti
DATUM OBJAVE 27.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat - "Uređenje šetnice uz rijeku Kupu na području Grada Vrbovskog" prihvatljiv je za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 12.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat - "Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski - naselja Povile i Gabrovo" prihvatljiv je za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 12.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – prenamjena livade u voćnjak, odnosno trajni nasad na k.č.  431/1, k.o. Ravna Gora, na području općine Ravna Gora, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 8.4.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom sustava Crikvenica i Selce prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 25.3.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 62 D Donje Draževo desno na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 22.2.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija odlagališta "Duplja" u Novom Vinodolskom, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 10.2.2016.
opširnije >>
Planirani zahvat – Poslovni objekt "Barbara" prihvatljiv je za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 28.1.2016.
opširnije >>
Namjeravani zahvat – Lječilišno-turistički kompleks "Meline" u zaljevu Soline, otok Krk, u Primorsko-goranskoj županiji, prihvatljiv je za ekološku mrežu, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (A) i provedbu programa praćenja stanja ekološke mreže (B).
DATUM OBJAVE 25.1.2016.
opširnije >>
2015. godina
Planirani zahvat – izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada Sović Laz u Delnicama, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 16.12.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja fekalne kanalizacije naselja Grižane – Belgrad, kolektor FK1 – centar Grižane – Uređaj Dolinci u Vinodolskoj općini – prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 18.11.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu za proizvodnju električne energije snage 495 kW "Elektrana Vrbovsko 2" na k.č. br. 1333/8, k.o. Vrbovsko – prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 13.11.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu za proizvodnju električne energije snage 495 kW "Elektrana Vrbovsko 1" na k.č. br. 1698/2, k.o. Vrbovsko – prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 13.11.2015.
opširnije >>
Javna rasprava o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Lječilišno-turistički kompleks "Meline" u zaljevu Soline, otok Krk
DATUM OBJAVE 4.11.2015.
opširnije >>
Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Lječilišno-turistički kompleks „Meline“ u zaljevu Soline, otok Krk
DATUM OBJAVE 16.11.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 62 L Donje Draževo na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 30.10.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – rekonstrukcija željezničkog mosta Ljubošina u km 542+931 na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 30.10.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – rekonstrukcija željezničkog mosta Kloštar u km 550+630 na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 30.10.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 61 L Gornje Draževo lijevo na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 20.10.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 32 D Gomirje na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 19.10.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija nadusjeka 31 tunel Mance na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 19.10.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija predusjeka tunela Meja 74 L na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 19.10.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 61 D Gornje Draževo desno na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 19.10.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 73 D ulaz Meja na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
DATUM OBJAVE 29.9.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 38 D Vrbovsko - Moravice na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
DATUM OBJAVE 29.9.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 60 L Zlobin na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
DATUM OBJAVE 29.9.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 56 D Lič na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
DATUM OBJAVE 29.9.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 63 L Tuhobić lijevo na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
DATUM OBJAVE 29.9.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 63 D Tuhobić desno na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
DATUM OBJAVE 29.9.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 51 L Lokve na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. 
DATUM OBJAVE 28.9.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – sanacija usjeka 72 D Meja na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
DATUM OBJAVE 28.9.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – protupožarna prosjeka s elementima ceste Gros-Kamik, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.8.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja spoja između dva dalekovoda DV35 kV HE Vinodol - EVP Drivenik i DV35 kV EVP Drivenik - TS 35/20 kV Vrata, zbog napuštanja EVP Drivenik, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.7.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja crpne stanice CS „Platak“ s trafostanicom, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 27.7.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja tlačnog cjevovoda CS „Kamenjak“ – CS „Platak“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 21.7.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – "Obnova lokve Živa lokva na otoku Krku" u okviru projekta "Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokve i barjanska okna za budućnost LOKNA", prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 17.7.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – "Zaštita i istraživanje geološko-paleontološkog lokaliteta jame Vrtare Male kod Dramlja u Crikvenici", prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 12.6.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja komunalne infrastrukture i partera Donje ulice u Rabu, k.o. Rab-Mundanije, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 18.5.2015.
opširnije >>
Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Lječilišno-turistički kompleks "Meline" u zaljevu Soline, otok Krk
DATUM OBJAVE 4.5.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – rekonstrukcija parkirališnog platoa autocisterni i kolnog ulaza na Terminalu Omišalj Jadranskog naftovoda, sa izgradnjom pratećeg objekta za smještaj komunikacijske opreme, čekaonice i sanitarnog čvora na dijelu k.č. 4560/1 i 4560/4, k.o. Omišalj prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 15.4.2015.
opširnije >>
Planirani zahvat – izgradnja druge komore u sastavu crpne stanice „Ponikve“, prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 7.4.2015.
opširnije >>
Rješenje za prethodnu ocjenu prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu za zahvat Izgradnje vodospreme Platak
DATUM OBJAVE 23.3.2015.
opširnije >>
Rješenje za prethodnu ocjenu prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu za zahvat Izgradnje 10(20) kV kabelskog priključka TS 10(20)/0,4 kV izvor Rječine
DATUM OBJAVE 23.3.2015.
opširnije >>
Rješenje da je planirani zahvat - rekonstrukcija staze u značajnom krajobrazu "Vražji prolaz i Zeleni vir", koja vodi do spilje "Muževa hižica", prihvatljiv za ekološku mrežu 
DATUM OBJAVE 2.3.2015.
opširnije >>
2014. godina
Rješenje da je planirani zahvat – "Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV Izvor Rječine", prihvatljiv za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 10.12.2014.
opširnije >>
Rješenje da je planirani zahvat-vodoopskrba naselja Breze prihvatljiv za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 10.12.2014.
opširnije >>
Rješenje da je planirani zahvat – Izgradnja centra za znanost o moru u Malom Lošinju prihvatljiv za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 17.10.2014.
opširnije >>
Rješenje da je planirani zahvat - Sidrište u uvali Jadrišćica na otoku Cresu prihvatljiv za ekološku mrežu 2013.
DATUM OBJAVE 1.8.2014.
opširnije >>
Rješenje o obvezi provođenja glavne ocjene za zahvat "Lječilišno-turistički kompleks 'Meline' u zaljevu Soline na otoku Krku"
DATUM OBJAVE 25.7.2014.
opširnije >>

Rješenje kojim se poništava rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: UP/I-351-01/13-05/2, URBROJ: 2170/1-03-08/6-13-6 od 30. rujna 2013.
DATUM OBJAVE 18.07.2014.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Poduzetničku zonu Bodulovo
DATUM OBJAVE 16.06.2014.

Rješenje da je planirani zahvat – Rekonstrukcija državne ceste D523 od raskrižja Šmrika do uklapanja u dionicu Sv. Kuzam – Krišišće, prihvatljiv za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 02.06.2014.

Rješenje da je za planirani zahvat izgradnje skijaške staze "Bijela kosa – Pakal" u sklopu budućeg zimskog i planinarskog centra Vrbovsko potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 29.04.2014.


Rješenje da je za planirani zahvat "Izgradnje kompletne infrastrukture ceste, dovođenja električne energije i vode, izgradnje odvodnje, telefonije i dr. te ravnanja platoa u obuhvatu radne zone Mišnjak" na otoku Rabu potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata
DATUM OBJAVE 21.03.2014.


RJEŠENJE da je planirani zahvat "Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Čižići-Soline-Klimno-Šilo I faza" prihvatljiv za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 12.02.2014.


RJEŠENJE Gradu Novom Vinodolskom da je planirani zahvat uređenja Poslovne zone "Zapad" prihvatljiv za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 12.02.2014.


RJEŠENJE da je planirani zahvat rekonstrukcije i sanacije postojeće građevine u Volonterski centar na k. č. 96, k.o. Crni Lug, te izgradnja i uređenje info-recepcije s parkiralištem, na k.č. 2386/2 i 2390/1, k.o. Crni Lug, prihvatljiv za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti
DATUM OBJAVE 28.02.2014.

2013. godina

RJEŠENJE Gradu Rabu da za planirani zahvat gradnje aerodroma Rab i pristupne prometnice do aerodroma treba provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 30.09.2013.

2012. godina

RJEŠENJE Općini Lopar da za planirani zahvat gradnje lokalne ceste od odlagališta Sorinj do rta Sorinj treba provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 27.09.2013.

POTVRDU kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Radeševo na Platku - skijaške staze, žičare, akumulacije, sustav za zasježenje i prateći sadržaji neće imati značajne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
DATUM OBJAVE 21.12.2012.

POTVRDU kojom se potvrđuje da planirani zahvat "izgradnja stambene građevine na k.č. 448/1 i dio 447/1, k.o. Bakarac", uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, posebice odvodnju i zbrinjavanje otpadnih sanitarnih voda neće imati značajne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
DATUM OBJAVE 03.12.2012.

POTVRDU kojom se potvrđuje da planirani zahvat "35 kV kabelski vod RS kV Plase-TS 35/6 kV Melnice (zamjena nadzemne dionice)", neće imati značajne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
DATUM OBJAVE 03.12.2012.

POTVRDU kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja zamjenske građevine ugostiteljsko-turističke namjene u Fužinama - Rogozno" neće imati značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
DATUM OBJAVE 17.09.2012.

POTVRDU kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Stambena građevina Bakarac na k.č. 460/1 k.o. Bakarac" neće imati značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
DATUM OBJAVE 17.09.2012.

POTVRDU kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja slobodnostojeće stambene građevine na k.č. 26/4, k.o. Šmrika" neće imati značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
DATUM OBJAVE 17.08.2012.

POTVRDU kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Polaganje zamjenskog pomorskog kabla 110 kV Crikvenica - Krk" neće imati značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
DATUM OBJAVE 07.05.2012.

POTVRDU kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja građevine 20 kV kabelski vod TS 20/0,4 kV Dugno 2 -TS 20/0,4 kV Žrnovnica 2 vodovod" neće imati značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
DATUM OBJAVE 20.03.2012.

Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja žičare i skijališta na području Sportsko rekreacijske "SKI" zone "Jelenča" - 1A i 1B Faza" neće imati značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
DATUM OBJAVE 24.01.2012.

2011. godina

Potvrda za "Planirani zahvat sadnje maslina na k.č. 2615, k.o. Kraljevica" o utjecaju na ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 18.10.2011.

opširnije >>

Potvrda za "Gradnju bazne stanice VIPnet telekomunikacijske mreže ID 2059 D RI CRES" o utjecaju na ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 23.09.2011.

opširnije >>

Rješenje za "Izgradnju akumulacijskog jezera za zalijevanje nasada maslina na k.č. 1959/1 i 1952/2, k.o. Sužan" o utjecaju na ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 23.09.2011.

opširnije >>

Rješenje za "Obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina na poljima Veli i Mali lug na području Njivica na Krku"o utjecaju na ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 23.09.2011.

opširnije >>

Rješenje za "Gradnju bazne stanice TELE2-PRI287.1 NJIVICE" o utjecaju na ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 23.09.2011.

opširnije >>

Potvrda za "Centar za dobrobit životinja"o utjecaju na ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 23.09.2011.

opširnije >>

Rješenje za "Izgradnju akumulacijskog jezera za zalijevanje nasada maslina na k.č. 1959/1 i 1952/2, k.o. "Sužan" o utjecaju na ekološku mrežu
DATUM OBJAVE 14.06.2011.

opširnije >>
ispiši stranicu ispiši stranicu