OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Odluka da za ll. Izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
DATUM OBJAVE 18.11.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 9.9.2019.

ispiši stranicu ispiši stranicu