2019. godina

 • Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (1.10. – 11.10.2019.)

  - Poziv javnosti
  - Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  - Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
  - Izvješće o provedenom savjetovanju

 • Savjetovanja s javnošću o nacrtu prijedloga:

  a) Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine,
  b) Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2020. godinu.
  - Obrazac srednjoročnog/godišnjeg plana davanja koncesija
  - Izvješće o savjetovanju

 • Savjetovanja s javnošću o nacrtu prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2019.-2022.

  - Informacija o izradi nacrta prijedloga programa zaštite zraka 2019 - 2022
  - Početak javnog uvida nacrta prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2019.-2022.
  - Nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2019.-2022.
  - Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2019.-2022.


 • Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga Operativnog plana razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije sa standardima 2019. - 2020. (5.2. -15.2.2019.)

  - Poziv javnosti
 • - Nacrt prijedloga Operativnog plana
  - Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

  - Izvješće o provedenom savjetovanju


 • Savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

  - Poziv javnosti
 • - Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 • Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (29.10. – 4.11.2019.)

  - Poziv javnosti
  - Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  - Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
  - Izvješće o provedenom savjetovanju

 • Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga plana upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu – dio koji se odnosi na nove lokacije za utvrđivanje granica pomorskog dobra (29.10. -.17.11.2019.)

  - Poziv javnosti
  - Nacrt prijedloga plana upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. Godinu – dio koji se odnosi na nove lokacije za utvrđivanje granica pomorskog dobra
  - Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
  - Izvješće o provedenom savjetovanju


 • - Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
  - Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću-Rebalans proračuna

 • Savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata PGŽ za 2018. godinu

  - Poziv javnosti
 • - Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata PGŽ za 2018. godinu
  - Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću.
  - OBRAZAC 3_Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću - Odluka o raspodjeli rezultata

  ispiši stranicu ispiši stranicu