99. Kolegij Župana - 15.6.2015.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o podjeli Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" Krk
 2. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u 2014. godini
 3. Izvješće o naplati potraživanja po
  a) ugovoru o koncesiji za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu za područje Grada Rijeke
  b) ugovoru o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1B "Priobalje i otok Krk"
 4. Izvješće o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2014. godini
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija
 7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Grad Crikvenica II
 9. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
 10. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za sklapanje
  a) ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5033, dionica Matika - D3
  b) ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5034, lokalitet Stara Sušica (dionica 1)
  c) ugovora za sanaciju kolnika i potpornih zidova na LC 58041, dionica Križevica – Lovranska Draga (2. dio)
 12. a) Informacija o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima prema koncesionarima – IPAKON d.o.o. Rab i PETERS BOAT CHARTER d.o.o. Rab
  b) Prijedlog odluke o otpisu duga koncesionarima – IPAKON d.o.o. Rab i PETERS BOAT CHARTER d.o.o. Rab
 13. Prijedlog I. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine
 14. Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju programskih aktivnosti Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 15. a) Prijedlog odluke o provedbi Programa kreditiranja "Kvarner Family" na području Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva bankama radi iskazivanja interesa za uključivanje u Program kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području PGŽ
  c) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor banaka za uključivanje u Program kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području PGŽ
  d) Prijedlog osiguranja novčanih sredstava namjenski za subvenciju kamata za provedbu Programa kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području PGŽ
 16. Prijedlog rasporeda potpora sportskim klubovima/savezu na području Primorsko-goranske županije prema I. izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 17. Prijedlog odluke o imenovanju članova Projektnog tima za razvoj sustava palijativne skrbi na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015 – 2016
 18. Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i onkologiju (stare zgrade Vila Gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka za razdoblje ožujak - svibanj 2015. godine
 19. Prijedlog dopune Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 20. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe – Neda Ćuk, zdravstvena djelatnost opće / obiteljske medicine na području Grada Rijeke
 21. Prijedlog za pokroviteljstvo nad Festivalom MIK - Melodije Istre i Kvarnera 2015
 22. Prijedlog za pokroviteljstvom Svjetskog prvenstva utrke motora s prikolicom (19. - 21. lipnja 2015. - Automotodrom "Grobnik")
 23. Nacrt prijedloga Mišljenja na Prijedlog izmjene i dopune mreže javne zdravstvene službe
 24. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu Kanal Ri d.o.o. za provedbu restrukturiranja društva
 25. Prijedlog proračunskih sredstava za osnivanje informativno-edukacijskog punkta i realizaciju programa Ureda za mlade Primorsko-goranske županije - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva
 26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju ŽLU Krk za zaključivanje ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2015 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti opskrbe plovnih objekata gorivom na dijelu lučkog područja luke Krk
 27. Prijedlog za pokroviteljstvo nad proslavom Dana antifašističke borbe 22. lipnja
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu