98. Kolegij Župana - 8.6.2015.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Informacija o tijeku  aktivnosti na projektu izgradnje "Doma za starije osobe – gerontološki centar Volosko"
 3. Informacija o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima s prijedlogom za otpis
 4. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata prijavljenih na javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu
 5. Informacija o poslovanju centara za socijalnu skrb u razdoblju siječanj – prosinac 2014. godinei
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Jadran
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe "Marko A. Stuparić"
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe "Volosko"
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe "Mali Kartec"
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe "Kantrida"
 12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 13. a) Informacija o izradi Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije
  b) Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije
 14. a) Izvješće o tijeku provedbe postupka prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje od 2009. do 2012. godine
  b) Plan aktivnosti za provedbu postupka prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje od 2013. do 2014. godine
 15. Prijedlog rasporeda sredstava za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu