97. Kolegij Župana - 1.6.2015.

Dnevni red

 1. Izvješće o financijskom poslovanju osnovnih škola kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2014. godini
 2. Izvješće o financijskom poslovanju srednjih škola kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2014. godini
 3. Izvješće o financijskom poslovanju učeničkih domova kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2014. godini
 4. a) Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
  b) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju novog javnog poziva gradovima i općinama za podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir programa razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 6. Prijedlog odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga Županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 7. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za davanje u zakup poslovnih prostora unutar kompleksa Stara Sušica
 9. Informacija o upisima učenika u I. razred srednje škole za školsku 2015./2016. godinu na području Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta
  a) Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka
  b) Osnovne škole Čavle, Čavle
 11. a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakar, pojas Dobrica-Montkemija
  b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakar, područje Montkemija
  c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj i k.o. Mali Lošinj – Grad, uvala Privlaka – pojas Kadin
 12. Informacija o inicijativi za uspostavu regije Alpe-Adria područjem slobodnim od GMO-a
 13. Informacija o aktivnostima u svezi pristupanja Primorsko-goranske županije "Srednjoeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne suradnje"  

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu