94. Kolegij Župana - 11.5.2015.

Dnevni red

 1. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za  2014. godinu:
  - Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  - Prirodoslovnog muzeja – Rijeka
  - Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo
  b) Izvješće o radu upravnih vijeća za 2014. godinu:
  - Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  - Prirodoslovnog muzeja – Rijeka
  - Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo
  c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. godini
  d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za pokriće gubitka poslovanja u 2014. godini
  e) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. godini.
  f) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ustanovi "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. godini
 2. a) Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog izmjene Upute o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za sjednice Kolegija Župana i Županijske skupštine
 3. a) Izvješće o provođenju projekta “Sustavno gospodarenje energijom”
  b) Prijedlog odluke o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 5. Razmatranje ponude Andreja Banovca za ostvarivanje prava prvokupa nekretnina unutar Nacionalnog parka Risnjak
 6. Prijedlog za pokroviteljstvo 4. Svjetskog otvorenog prvenstva mladih u bridžu (Opatija)
 7. Prijedlog za pokroviteljstvo Svjetskog kupa u padobranstvu (Grobničko polje)
 8. Prijedlog raspodjele sredstava Goranskom sportskom centru d.o.o. Delnice
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave radovi na rekonstrukciji zgrade osnovne škole i prenamjena u Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za dvije godine
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu