93. Kolegij Župana - 4.5.2015.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi Eu projekata
 2. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 3. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji za 2014.godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 5. a) Prijedlog ugovora o sufinanciranju provedbe projekta Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda (akronima: "Mala Barka")
  b) Prijedlog sporazuma o partnerstvu za provedbu projekta "Mala Barka"
  c) Prijedlog odluke o osnivanju Upravnog odbora za provedbu projekta "Mala Barka" i imenovanju njegovih članova
 6. Izvješće
  a) o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji za 2014. godinu
  b) o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2014. godinu (na propisanom obrascu Ministarstva financija) 
 7. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hotelima Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
 9. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Željezničko tehničkoj školi Moravice za prijenos prava vlasništva nekretnine u korist Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko, bez naknade
 11. Prijedlog dodjele novčanih nagrada za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2014. godinu
 12. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta:
  a) Izgradnje skakaonica u Delnicama
  b) Uređenja i pripreme prostora spomen zbirke Domovinskog rata u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja
 13. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Suzan Sušanj Lazović, djelatnost dentalne medicine na području Grada Rijeke
 14. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Boženka Rajković, zdravstvena djelatnost opće/obiteljske medicine na području Grada Rijeke
 15. Prijedlog odluke o odabiru projekata unapređenja i razvoja lovstva za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 16. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu