92. Kolegij Župana - 27.4.2015.

 Dnevni red

 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine
 3. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 4. a) Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području Primorsko–goranske županije
  b) Nacrt prijedloga Plana zaštite i spašavanja Primorsko–goranske županije
  c) Nacrt prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki JANAF d.d.-Terminal Omišalj i DINA-Petrokemija d.d. Omišalj
  d) Nacrt prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki HEP Proizvodnja d.o.o.-TE Rijeka i INA Industrija nafte d.d.- Rafinerija nafte Rijeka
  e) Prijedlog odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske županije
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za luku posebne namjene – brodogradnja Pičuljan
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres
 7. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
 8. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj
 9. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj
 10. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
 11. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
 12. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
 13. Prijedlog plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta "Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj" u 2015. i 2016. godini
 14. a) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
 16. Prijedlog sufinanciranja turističkih manifestacija "Žabarska noć" i "Bundevijada"
 17. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Javnoj ustanovi "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
 18. Prijedlog za pokroviteljstvom nad 18. Sportskim igrama dragovoljaca i veterana Domovinskog rata u Viškovu
 19. Prijedlog za pokroviteljstvom Sajma franšiza, financijskih i konzultantskih usluga – Opatija 2015
 20. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za člana projektnog tima Hrvatskih voda za izradu studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracija Rab – Supetarska Draga - Lopar sredstvima Europske unije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu