91. Kolegij Župana - 20.4.2015.

 Dnevni red

 1. Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti i analiza učinkovitosti dodijeljenih potpora Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 2. a) Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Osnovne škole Omišalj
  b) Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne škole Omišalj
 3. Nacrt prijedloga Odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2015. godini
 4. Nacrt prijedloga Mišljenja radi utvrđivanje interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa oznake A5 u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo
 5. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu Nacrta prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za nabavu medicinske opreme
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za nabavu medicinske opreme
 8. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije (stan broj 1. u zgradi ambulante Doma zdravlja u Mrkoplju) Općini Mrkopalj
 9. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije (stanovi 1 i 2 u zgradi ambulante u Skradu) Općini Skrad
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe • Željka Matešić, Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu