89. Kolegij Župana - 7.4.2015.

Dnevni red

 1. Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje
  Primorsko-goranske županije" za 2014. godinu
  a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2014. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. godini
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" u 2014. godini
 2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
 3. Prijedlog plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 4. a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka za osnivanje Područnog glazbenog odjela Krk
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov, Rijeka
 5. Prijedlog sporazuma o sufinanciranju projekta "Centar za obuku vatrogasaca Šapjane - Vatrogasni trenažni centar"
 6. Izvještaj o realizaciji sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije – Popisa prioriteta za 2014. godinu 
 7. III. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta Streljana "Kovačevo" 
 8. a) Prijedlog odluke o provedbi programa kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije – Poduzetnik u poljoprivredi 2015
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije – Poduzetnik u poljoprivredi 2015.
  c) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor banaka za uključivanje u program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije – Poduzetnik u Poljoprivredi 2015.
 9. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Rab
 10. Informacija o iskazanoj namjeri za kupnju nekretnine označene kao k. č. br. 1255/4, zk. ul. br. 1377, k.o. Crikvenica
 11. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije
  a) Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Delnice
  b) Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Rijeka
  c) Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije
  d) Hrvatskim šumama d.o.o. – Upravi šuma Podružnici Delnice
  e) Cestama Rijeka d.o.o. – Radnoj jedinici Delnice
 12. Prijedlog za pokroviteljstvo 14. dječjeg festivala "Kvarnerić 2015"
 13. Prijedlog programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini
 14. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu