88. Kolegij Župana - 30.3.2015.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog upute o registru nekretnina Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog plana upravljanja nekretninama Primorsko goranske županije za 2015. godinu 
 2. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji za 2014. godinu
 3. Prijedlog rasporeda sredstava za sufinanciranje:
  a) Provedbe projekta uzgoja tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru u 2015. godini
  b) Izrade stručne studije – monitoring tetrijeba gluhana (tetrao urogallus) na području Primorsko-goranske županije za 2015. godinu s analizom razloga ugroženosti i prijedlogom mjera zaštite tetrijeba gluhana i njegovih staništa
 4. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra
 5. Prijedlog rasporeda sredstava Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije namjenski za sufinanciranje provedbe programa ruralnog razvoja
 6. Prijedlog izmjene Pravilnika vizualnog identiteta projekata i aktivnosti financiranih sredstvima Primorsko-goranske županije
 7. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  - Snježana Kerčević, djelatnost zdravstvene njege u kući na području Grada Rijeke
 9. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Jadranka Sišul, djelatnost zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece na području Grada Rijeke
 10. Prijedlog za supokroviteljstvo etapne biciklističke utrke "Tour of Croatia 2015"
 11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 12. Informacija o aktivnostima na projektu uređenja centra za posjetitelje Beli
 13. Prijedlog sporazuma o financiranju troškova usluga vještaka za potrebe izrade osiguranja dokaza – procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići
 14. Prijedlog dodatka 2 Sporazumu o partnerstvu za projekt "HAZADR"
 15. a) Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini
  b) Prijedlog rasporeda sredstava Vatrogasnoj zajednici PGŽ za pripremu protupožarne sezone u 2015. godini

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu