87. Kolegij Župana - 23.3.2015.

 Dnevni red

 1. Prijedlog plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti PGŽ za 2015. godinu
 2. Prijedlog plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za proračunsku 2015. godinu
 3. a) Izvješće o funkcioniranju Sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2008 u Primorsko–goranskoj županiji za 2014. godinu
  b) Priprema redovnog vanjskog nadzora Sustava upravljanja kvalitetom Primorsko–goranske županije
 4. a) Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
  b) Prijedlog plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  c) Prijedlog odluke o doškolovanju službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 5. Izvješće o provedbi programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2014. godini
 6. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2014. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi subvencioniranja pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 7. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2014. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 8. Prijedlog odluke o imenovanju Tima za pripremu organizacije "IV. Međunarodnog Invest foruma"
 9. Izvještaj o podmirivanju obveza temeljem kupljenih dionica od strane zaposlenika Vodogradnje Rijeka d.d.
 10. Prijedlog rasporeda sredstava za poticanje i promicanje aktivnosti rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama za 2015. godinu
 11. Informacija o tijeku projekta "Muzeji zajedno" i pripremi programa "Aerodromski muzej"
 12. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i zamjeni nekretnina između Primorsko–goranske županije i Gordane Kezele
 13. Prijedlog rasporeda sredstava za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju
 14. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za člana Projektnog tima Hrvatskih voda VGO Rijeka za izradu Studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju sustava javne odvodnje aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce sredstvima Europske unije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu