86. Kolegij Župana - 16.3.2015.

 

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 2. a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Javne ustanove "Priroda" za 2014. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2014. godine
  c) Izvješće o radu Javne ustanove "Priroda" za 2014. godinu
  d) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2014. godini
  e) Izvješće o radu Upravnoga vijeća Javne ustanove "Priroda" u 2014. godini
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za uključivanje u projekt i potpisivanje Sporazuma o suradnji na projektu "Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost" – akronim projekta Lokna
 4. a) Informacija o provedbi projekta "Unije-samoodrživi otok"
  b) Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta "Unije-samoodrživi otok"
 5. a) Informacija o dosadašnjim i planiranim aktivnostima na realizaciji razvojnog projekta "Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj"
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Pprojektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj"
 6. Informacija o aktivnostima u svezi pristupanja Primorsko-goranske županije "Srednjoeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne suradnje"
 7. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje udruga nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji za 2015. godinu
 8. Prijedlog rasporeda sredstava za specijalističko usavršavanje doktora medicine za Lječilište Veli Lošinj
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Psihijatrijske bolnice Rab
 10. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji poslovnog prostora u Ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka
 11. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 05 - Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu