85. kolegij Župana - 9.3.2015. godine

 

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini
 2. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 3. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije u 2014. godini
 4. Nacrt prijedloga mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Kostreni
 5. a) Izvješće o prikupljanju ponuda banaka za iskazivanje interesa za uključivanje u provedbu Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“
  b) Nacrt prijedloga Odluke o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamate iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2012. – 2025. godine za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014.",Mjera 1.–"Kreditom do konkurentnosti"
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za poduzetničke kredite prema Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. – "Kreditom do konkurentnosti"
  d) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. – "Kreditom do konkurentnosti"
  e) Prijedlog poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. – "Kreditom do konkurentnosti"
 6. a) Izvješće o radu: b) Prijedlog plana redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske županije u 2015. godini brodicom EKO 13/4
 7. Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2015./2016. godinu na području Primorsko-goranske županije
 8. a) Prijedlog odluke o davanju prava korištenja garsonijere na adresi Lopar 487, zk.ul. 1408, k.o. Lopar u vlasništvu Primorsko-goranske županije Domu zdravlja Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za davanje u najam garsonijere u Loparu na adresi Lopar 487, zk.ul. 1408, k.o. Lopar
 9. Razmatranje ponude Mirjane Nešić za ostvarivanje prava prvokupa na suvlasničkom dijelu nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 10. Prijedlog odluke o rashodu i prodaji službenog vozila
 11. a) Informacija o Zakonu o pravu na pristup informacijama i obvezama koje u njegovoj primjeni proizlaze za tijela Županije
  b) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije
  c) Nacrt prijedloga Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 12. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
 13. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica
 14. Davanje mišljenja na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za 2014. godinu
 15. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija
 16. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
  b) Godišnji plan rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2015. godinu
  c) Godišnji financijski plan ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2015. godinu
  d) Prijedlog rasporeda novčanih sredstva osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  e) Prijedlog odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu