84. Kolegij Župana - 2.3.2015. godine

 

Dnevni red

 1. a) Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
  b) Informacija o strateškim projektima upravnih tijela Primorsko-goranske županije
 2. Informacija o izradi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020.
 3. a) Informacija o osnivanju i aktivnostima Ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora"
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
 4. Prijedlog plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2015. godinu
 6. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab
 7. Izvješće o radu Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije na provedbi Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji u 2014. godini
 8. Izvješće o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji za 2014. godinu
 9. Izvješće o provedbi programa stručnog nadzora nad provođenjem preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Primorsko-goranske županije u 2014. godini
 10. Završno izvješće o izlovu nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u 2014. godini
 11. Informacija (13.) o utvrđivanju granica pomorskog dobra i davanju koncesija na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b u Rijeci
 14. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 15. Informacija o prijedlogu Sporazuma o unapređenju gospodarenja zajedničkim otvorenim lovištem broj VIII/2 – "Rab"
 16. a) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 17. Informacija o provođenju međunarodne suradnje Primorsko-goranske županije u 2014. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu