82. Kolegij Župana - 16.2.2015. godine


Dnevni red


 1. a) Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog
  financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2015.
  godinu
  b) Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog
  financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola za 2015.
  godinu
  c) Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog
  financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova za 2015.
  godinu
  2. a) Nacrt prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
  i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2015. godinu
  b) Nacrt prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
  i investicijskog održavanja srednjih škola za 2015. godinu
  c) Nacrt prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
  i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2015. godinu
  3. a) Nacrt prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
  dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
  b) Nacrt prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
  dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2015. godinu
  4. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
  decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće
  održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u
  2015. godini
  5. a) Plan programskih aktivnosti Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog
  primorja Rijeka s financijskim planom i planom nabave za 2015. godinu
  b) Plan programskih aktivnosti Prirodoslovnog muzeja Rijeka s financijskim planom
  i planom nabave za 2015. godinu
  c) Plan programskih aktivnosti Ustanove «Ivan Matetić Ronjgov» s financijskim
  planom i planom nabave za 2015. godinu
  6. a) Izvješće o provedbi Programa razvoja malih poslovnih zona na području
  Primorsko-goranske županije u 2014. godini
  b) Prijedlog provedbe Programa razvoja malih poslovnih zona na području
  Primorsko-goranske županije u 2015. godini
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva gradovima i općinama za
  podnošenje zahtjeva na Program razvoja malih poslovnih zona na području
  Primorsko-goranske županije u 2015. godini
  d) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir Programa razvoja malih
  poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini
  7. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju
  trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o.
  8. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog
  područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na
  području Primorsko-goranske županije
  9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za
  sklapanje Ugovora za sanaciju raskrižja ŽC 5047/ŽC5019/ŽC5204 Lokalitet BelićiGrad
  Kastav
  10. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata
  razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za
  2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata
  razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za
  2015. godinu
  11. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata unapređenja
  i razvoja lovstva za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije
  za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekta unapređenja i
  razvoja lovstva za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za
  2015. godinu
  12. Informacija o školskim zgradama područnih škola koje nisu u funkciji odgojnoobrazovnog procesa
  13. Prijedlog obilježavanja "Maturijade" u 2015. godini
  14. Prijedlog za pokroviteljstvo 53. Memorijala mira 26. smrznutih partizana
  15. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava u 2015. godini za programe iznad
  zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova kojima je
  osnivač Primorsko-goranska županija

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu