81. Kolegij Župana - 9.2.2015. godine

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog socijalnog plana Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
 2. a) Nacrt prijedloga Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Županijskog tima za provođenje Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.- 2018. godine
 3. Davanje mišljenja na:
  a) Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
  b) Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije za razdoblje lipanj 2013. – prosinac 2014. godine
  c) Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 4. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
 5. a) Izvješće o provedbi projekta "e-Županija"
  b) Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju 3. faze projekta "e-Županija"
  c) Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta "e-Županija"
 6. a) Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
  b) Nacrt prijedloga Izmjena programa provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje provedbe razvojnog projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar
 7. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut:
  a) Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena,
  b) Županijske lučke uprave Cres,
  c) Županijske lučke uprave Crikvenica,
  d) Županijske lučke uprave Krk,
  e) Županijske lučke uprave Mali Lošinj,
  f) Županijske lučke uprave Novi Vinodolski,
  g) Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga,
  h) Županijske lučke uprave Rab
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Grad Crikvenica
 9. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje I. Dodatka Ugovoru o građenju 2/12 radi izvođenja dodatnih radova na dogradnji trajektnog pristaništa Valbiska
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Ugovora o građenju br. 1/2015 radi izvođenja radova na zamjeni starog kamena poklopnica i popločenja partera gata Mala riva u luci Baška
 12. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra u 2014. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015. godinu
 13. Prijedlog plana poslovanja i programa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 14. a) Izvješće o tijeku prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje 2009.-2012.godine
  b) Plan aktivnosti za prisilnu naplatu nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje 2013.-2014.godine
 15. Prijedlog odluke o određivanju Službenika za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji
 16. Prijedlog raspodjele sredstava Državnom hidrometeorološkom zavodu za sufinanciranje projekta Pomorskog centra u Rijeci
 17. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran namjenski za očuvanje šuma lovranskog maruna
 18. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Velopin, rt Premuda, Mali Lošinj
 19. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za korištenje podmorskih svjetlovodnih kablova položenih na dionicama uvala vela Sršćica (Urinj) – Carovo (Kraljevica) i Crikvenica – Šilo
 20. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu