79. Kolegij Župana - 26.1.2015. godine

Dnevni red

 1. Financijski plan Javne ustanove "Priroda" za 2015. godinu s projekcijama za 2015. i 2017. godinu
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2015. godini
 3. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2015. godinu
 4. a) Izvješće o izvršenju Programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u prvom polugodištu školske 2014./2015. godine
  b) Prijedlog financiranja Programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u drugom polugodištu školske 2014./2015. godine
 5. a) Izvješće o izvršenju financiranja Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola u prvom polugodištu školske 2014./2015. godine
  b) Prijedlog financiranja programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola u drugom polugodištu školske 2014./2015. godine
 6. Prijedlog financiranja županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja i smotri u znanju, vještinama i sposobnostima za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj 2014./2015. godini
 7. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva za 2015. godinu
 8. a) Informacija o provedbi projekta "Adriatinn - Jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost malih i srednjih poduzeća"
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "Adriatinn - jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost malih i srednjih poduzeća"
 9. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata prijavljenih na javni poziv za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2015. godinu
 10. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa/projekata udruga nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata prijavljenih na javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za 2015. godinu
 11. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke podgradnje u 2014. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje za 2015. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekta radi gradnje i održavanje lučke podgradnje za 2015. godinu
 12. Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 13. a) Prijedlog odluke o opozivu predstavnika i zamjenika predstavnika Primorsko-goranske županije u Gospodarsko-socijalnom vijeću Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama članovima Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog supokroviteljstva za Riječki karneval 2015.
 15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i program rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
 16. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za članove projektnih timova Hrvatskih voda VGO Rijeka za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sustava javne odvodnje sredstvima Europske unije

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu