78. Kolegij Župana - 19.1.2015. godine

Dnevni red

 1. Prijedlog plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015.godine
 2. a) Informacija o provedbi Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta
  "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti
   b) Prijedlog odluke o uključivanju u Program
   c) Razmatranje Nacrta ugovora o provedbi Programa
   d) Prijedlog osiguranja sredstava za subvenciju kamata na odobrene kredite prema Programu
  e) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program
  f) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor banaka za uključivanje u
  Program
 3. Izvještaj o provedbi projekta „Rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ medicinskorehabilitacijskog centra Thalassotherapia Crikvenica za razdoblje 1.7.-31.12.2014.g.
 4. Informacija o nemogućnosti provedbe projekta "Razvoj tržišta autohtonih
  proizvoda" u suradnji s Proizvodno trgovačkom zadrugom "Zeleno i plavo"
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta
  Thalassotherapie Opatija-specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti
  srca, pluća i reumatizma
 6. Prijedlog plana nabave Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 7. a) Prijedlog raspodjele sredstava Turističkoj zajednici Primorsko-goranske
  županije namjenski za oglašavanje programa zračnog prijevoza od interesa za
  turizam Primorsko-goranske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog udruživanja sredstava za promotivnu kampanju oglašavanja u 2015.
  godini s jedinicama lokalne samouprave, lokalnim turističkim zajednicama i
  subjektima turističkog gospodarstva
 8. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Upute o postupanju upravnih tijela
  Primorsko-goranske županije prilikom planiranja, dodjele i izvještavanja o
  državnim potporama i potporama male vrijednosti 

 Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu