74. Kolegij Župana - 15.12.2014.

Dnevni red

 1. Prijedlog IV. Izmjena Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 2. Izvješće o protupožarnoj sezoni i provedbi Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2014. godini
 3. Izvješće o tijeku prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje 2008. – 2012. godine
 4. Informacija o provedbi projekta "Život bez granica" (L.O.L)
 5. Informacija o unapređenju komunikacija u sustavu zaštite i spašavanja na području Primorsko–goranske županije
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera za zarazne bolesti Primorsko-goranske županije
 7. Prijedlog raspodjele sredstava Gradu Delnice za financiranje izrade projektne dokumentacije potrebne za preuređenje Doma OSRH i zgrade "Stare pučke i šumarske škole" u Delnicama
 8. a) Prijedlog rasporeda sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za sufinanciranje dijela aktivnosti udruge „Festival Kvarner“ u projektu "Purpur - European Sound Interchange"
  b) Prijedlog rasporeda sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za sufinanciranje dijela aktivnosti udruge za sport, rekreaciju i turizam "Kupa" u projektu "Život bez granica"
 9. Prijedlog rasporeda sredstava za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
 10. Prijedlog rasporeda sredstava za udruge u sustavu zaštite i spašavanja
 11. a) Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa i projekata
 12. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije Općini Klana
 13. Razmatranje ponude Mirka Cvitka i Nevije Cvitko za ostvarivanje prava prvokupa nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 14. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjene Pravilnika o plaćama javne ustanove "Priroda"
 16. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za realizaciju programa Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu