73. Kolegij Župana - 8.12.2014.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela PGŽ na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/105 - "Ćunski Kurila"
 3. Informacija o projektu Županijski sportski kampus i Prihvaćanje Pisma namjere o suradnji na projektu Županijski sportski kampus
 4. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima odabira i financiranja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju ŽUC za sklapanje: Ugovora za sanaciju oborinske odvodnje na ŽC 5125, dionica Dunat-Punat
 6. Prijedlog odluke o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra
 7. Provedba projekta "Smanjenje biorazgradivog otpada na području Općina Lovran i Mošćenička Draga" i Prijedlog odluke o donaciji komunalne opreme Općini Lovran i Općini Mošćenička Draga
 8. Prijedlog rasporeda sredstava osiguranih u Proračunu PGŽ za sufinanciranje dijela aktivnosti Udruge Žmergo u projektu "Claustra - Kameni branici Rimskog carstva"
 9. Prijedlog raspodjele sredstava u cilju promicanja zaštite mora, morske obale i okoliša na području Županije za 2014. godinu
 10. Prijedlog rasporeda sredstava namijenjenih za tekuće donacije sa svrhom sufinanciranja organizacije i provedbe manifestacije "Dani hrvatskog turizma 2014."
 11. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za realizaciju programa rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 12. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za realizaciju programa "Županija prijatelj djece"
 13. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za realizaciju programa "Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS"
 14. Prijedlog raspodjele sredstava Gradu Cresu za sufinanciranje rada i aktivnosti jedriličara Igora Marenića
 15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi "Hrvatski kralj Zvonimir", Krk da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja učenika za zanimanje "Automehatroničar"
 16. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka
 17. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o nagrađivanju kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih postignuća
 18. Prijedlog dodjele nagrada prvoligaškim loptačkim sportskim klubovima za natjecateljsku sezonu 2013./2014. i Prijedlog nagrađivanja kvalitete u sportu za vrhunska sportska dostignuća sportaša na europskim, svjetskim prvenstvima

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu