72. Kolegij Župana - 1.12.2014.

Dnevni red

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2014. godinu i II. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2014. godinu 
 2. Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa
 4. Informacija o projektu osnivanja i uređenja centra za posjetitelje Beli
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
 7. 12. Informacija o utvrđivanju granica pomorskog dobra i davanja koncesija na pomorskom dobru PGŽ
 8. Prijedlog rasporeda sredstava za poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru za 2014. godinu
 9. Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom PGŽ za 2015. godinu
 10. Prijedlog plana nastupa PGŽ na sajmovima u 2015. godini
 11. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja PGŽ i pojačanih službi hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u turističkoj sezoni 2014.
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapija Opatija za zakup poslovnog prostora u Opatiji, Giuseppea Verdia 23
 13. Raspored proračunskih sredstava za program edukacije djelatnika domova za starije osobe u 2014. godini
 14. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za odabir programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati iz Proračuna PGŽ za 2015. godinu i Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati iz proračuna PGŽ za 2015. godinu
 15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izbor najboljih inovacija
 16. Informacija o potrebi produljenja važenja Razvojne strategije PGŽ 2011.-2014. i Nacrt prijedloga Odluke o produljenju važenja Razvojne strategije PGŽ 2011.-2014.
 17. Nacrt prijedloga Odluke o promjeni Sporazuma o osnivanju Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ
 18. Informacija o članstvu PGŽ u međuregionalnim asocijacijama u 2014. godini i Nacrt prijedloga Odluke o istupanju PGŽ iz članstva Konferencije europskih perifernih pomorskih regija
 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju ŽLU Novi Vinodolski za zaključivanje ugovora o koncesiji br. zlunv-k-01/2014 za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica koja zahtjeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
 20. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području PGŽ
 21. Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"; Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"; Prijedlog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu