71. Kolegij Župana - 24.11.2014.

Dnevni red

 1. Izvješće o provedbi projekta "Centar za dobrobit životinja"
 2. Davanje mišljenja na prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za plažu "Gradsko kupalište" u Crikvenici
 3. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije za vatrogasni poligon u Šapjanama
 4. Prijedlog rasporeda sredstava za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija
 5. Izvješće o provedbi natječaja za najbolje inovacije u 2014. godini i Prijedlog raspodjele sredstava najboljim inovatorima u 2014.
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapija Opatija za davanje u zakup dijela prostora u bolničkom krugu za postavljanje montažnog kioska
 7. Razmatranje ponude Roberta Bussani, Patricka Bussani i Nicole Matessich Bussani za ostvarivanje prava prvokupa nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 8. Prijedlog rasporeda sredstava za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz proračuna PGŽ za 2014. godinu
 9. Prijedlog izmjena programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za PGŽ u 2014. godini
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju ŽLU Mali Lošinj za zaključivanje Ugovora za sanaciju lukobrana u luci Rovenska u Velom Lošinju ev.br. 02-V/2014-2015
 11. Nacrt Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima PGŽ

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu