70. Kolegij Župana - 17.11.2014.

Dnevni red

 1. Prijedlog programa javnih potreba PGŽ za 2015. godinu 
 2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju županijskih lučkih uprava 
 3. Informacija o provedbi projekta "Unije - samoodrživi otok" i Prijedlog Odluke o imenovanju voditelja projekta "Unije - samoodrživi otok"
 4. Informacija o naplati potraživanja unosom tražbine u temeljni kapital Društva Magma d.d. iz Zagreba i Prijedlog Odluke o naplati potraživanja unosom tražbine u temeljni kapital Društva Magma d.d. iz Zagreba
 5. Davanje mišljenja na prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred hotela Barbat, Grad Rab
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu Nacrta prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na području otoka Raba
 7. Izvješće o stipendistima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2013./2014. godini i Prijedlog Odluke o broju stipendista i visini stipendije za akademsku godinu 2014./2015.
 8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti OŠ Frane Petrića, Cres za prodaju stare školske zgrade i dvorišta u Dragozetićima
 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova radne grupe za sistematiziranje dokumentacije radi objave na internetskim stranicama PGŽ
 10. Prijedlog rasporeda namjenskih sredstava Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ
 11. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 05-UO za odgoj i obrazovanje
 12. Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu pilot projekta lokalnog razvoja otok Cres
 13. Prijedlog rasporeda sredstava Udruženju pčelarskih udruga PGŽ namjenski za pomoć u prezimljavanju pčelinjih zajednica
 14. Prijedlog raspodjele sredstava TD "Zračno pristanište Mali Lošinj" d.o.o.
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe (Spomenka Ćeskić, Grad Rijeka, djelatnost obiteljske medicine)
 16. Razmatranje ponude Tanje Miletić za ostvarivanje prava prvokupa nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 17. Prijedlog raspodjele sredstava TD Kanal Ri d.o.o. za provedbu restrukturiranja Društva
 18. Informacija o provedbi uređenja zgrade klinike za radioterapiju i onkologiju (stare zgrade, Vila Gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka i Prijedlog dodatka I. sporazuma o suradnji na provedbi projekta uređenja klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka - lokalitet Rijeka između PGŽ i KBC Rijeka
 19. Nacrt Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2014. godini
 20. Prijedlog Odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 21. Davanje mišljenja na Prijedlog deklaracije o gospodarenju otpadom s utvrđivanjem amandmana

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu