69. Kolegij Župana - 10.11.2014.

Dnevni red

 1. Nacrt Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ za 2014. godinu
 2. Nacrt Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na financijski plan ŽUC PGŽ za 2014. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i davanje mišljenja na Godišnji plan i program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu ŽUC PGŽ
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju ŽUC za sklapanje Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5034, lokalitet Vrbovsko
 4. Prijedlog sistematiziranja dokumentacije radi objave na internetskim stranicama PGŽ
 5. Informacija o financiranju pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u PGŽ
 6. Prijedlog financiranja programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola u prvom polugodištu školske 2014./2015. godine
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe
 8. Razmatranje ponude Punta Kolove d.o.o. za korištenje prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 9. Razmatranje ponude Alme Morin za ostvarivanje prava prvokupa nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 10. Razmatranje ponude za korištenje prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u postupku ovršne prodaje putem javne dražbe
 11. Nacrt Prijedloga proračuna PGŽ za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 12. Nacrt Prijedloga odluke o izvršavanju proračuna PGŽ za 2015. godinu
 13. Prijedlog rasporeda sredstava tekućih pomoći iz programa "Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti"
 14. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra i Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekta radi pomoći u održavanju pomorskog dobra
 15. Prijedlog Odluke o osnivanju lokalne radne grupe za razvoj usluga lučkih terminala i informiranosti putnika na području PGŽ u sklopu projekta "EA Sea Way"

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu