65. Kolegij Župana - 13.10.2014.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela PGŽ na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Informacija o prijedlogu organiziranja unutarnje revizije korisnika proračuna - obveznika u zdravstvu
 3. Prijedlog rasporeda sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti Thalassotherapije Opatija
 4. Prijedlog rasporeda sredstava kapitalnih pomoći iz programa "e-Županija"
 5. Prijedlog:
  - I. izmjena i dopuna plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2014. godinu,
  - I. izmjena i dopuna plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2014. godinu,
  - I. izmjena i dopuna plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2014. godinu.
 6. Prijedlog pravilnika o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja
 7. Prijedlog Pravilnika o dopuni pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za PGŽ
 8. Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o kriterijima za odabir programa udruga nacionalnih manjina koji će se financirati iz proračuna PGŽ
 9. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava iz Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Zavoda za hitnu medicinu PGŽ
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju povjerenstva za granice pomorskog dobra u PGŽ
 12. Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje predstavnice PGŽ u upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica
 13. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
 14. Nacrt Prijedloga odluke o izmjenama odluke o imenovanju mrtvozornika na području PGŽ
 15. Nacrt Prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis u Selcu, Grad Crikvenica
 16. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana "More&more", Grad Rab
 17. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju odobrenja na program rada Županijskog savjeta mladih PGŽ za 2015. godinu

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu