64. Kolegij Župana - 6.10.2014.

Dnevni red

 1. Nacrt Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna PGŽ za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području PGŽ u 2014. godini
 3. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta Streljana "Kovačevo na Grobničkom polju - Općina Čavle i Prijednog odluke o izmjeni odluke o imenovanju tog projektnog tima
 4. Informacija o prijedlogu projekata turističke valorizacije zaštićene prirodne baštine na području PGŽ
 5. Prijedlog namjere sufinanciranja provedbe projekta uzgoja tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru u sklopu programa Life
 6. Informacija o prijedlogu idejno-tehničkog rješenja budućeg Centra za posjetitelje Beli
 7. Izvješće o tijeku prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje 2009.-2014. godine
 8. Informacija o aktivnostima GSV PGŽ u razdoblju od ožujka 2009. do rujna 2014. godine i prijedlog odluke o imenovanju i opozivu predstavnika i zamjenika predstavnika PGŽ u tom tijelu
 9. Razmatranje ponude Stanka Brgleza za ostvarivanje prava prvokupa nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 10. Razmatranje ponude Martina Tarabocchia i Marije Vudragović za ostvarivanje prava prvokupa nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 11. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje i prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za odabir projekta radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu