190. Kolegij Župana - 22.5.2017.

Dnevni red

 1. Izvješće o
  - ugovoru o koncesiji za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu za područje Grada Rijeke 
  - ugovoru o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1B "Priobalje i otok Krk" u Primorsko-goranskoj županiji
 2. a) Izvješće o radu centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 3. Završno izvješće o provedbi EU projekta "Claustra - Kameni branici Rimskog carstva"
 4. Prijedlog odluke:
  a) o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. godini 
  b) o imenovanju članova Povjerenstava za odabir korisnika za dodjelu potpora za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u Primorsko–goranskoj županiji u 2017. godini
 5. a) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za rad Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 6. Prijedlog plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 7. Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju za 2017.godinu
 8. a) Informacija o projektu SIMPLA - održivo i integrirano multisektorsko planiranje 
  b) Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu SIMPLA - održivo i integrirano multisektorsko planiranje

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu