189. Kolegij Župana - 15.5.2017

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
 2. Prijedlog odluke o dodjeli i rasporedu sredstava udrugama za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede iz Proračuna Primorsko-goranske županije 2017. godini
 3. Prijedlog odluke o III. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 4. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije
 5. a) Prijedlog prijave projekta "Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije"
  b) Prijedlog partnerskog sporazuma na projektu "Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske  županije"
  c) Prijedlog odluke o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta "Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije"
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Psihijatrijske bolnice Rab
 7. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Stella Černjar, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine
 8. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2016. godinu: 
  - Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  - Prirodoslovnog muzeja – Rijeka
  - Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo
  b) Izvješće o radu upravnih vijeća za 2016. godinu: 
  - Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  - Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
  - Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo
  c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2016. godini
  d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za pokriće manjka prihoda u 2016. godini
  e) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ustanovi "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2016. godini

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu