186. Kolegij Župana - 24.4.2017

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine
 2. Informacija o novim uvjetima Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 3. a)Informacija o projektu „Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“
  b)Prijedlog odluke o izradi strateškog dokumenta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 4. Izvještaj o realizaciji sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije – popisa prioriteta za 2016. godinu
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za sklapanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. svibnja 2017. godine do 30. travnja 2021. godine
 6. Prijedlog projekata za kandidaturu na prvi poziv u okviru INTERREG prekograničnog programa Italija-Hrvatska, “MOSES: MARITIME AND MULTIMODAL TRANSPORT SERVICES BASED ON EA SEA WAY PROJECT„
 7. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava na poziciji 420603 „Specijalizacije doktora medicine“ za Lječilište Veli Lošinj i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Gospiću za sufinanciranje izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu u VRO „Oluja“ na Ljubovu
 9. Prijedlog raspodjele sredstava Autoklubu Rijeka
 10. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (dr.sc.prim. Josip Bačić, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, zdravstvena zaštita žena)
 11. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Maja Mavrić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada Rijeke)
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije o prodaji stana u Rijeci, J. Grabovšeka 10
 13. 13. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu