185. Kolegij Župana - 18.4.2017

Dnevni red

 1. Prijedlog izmjene Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2017. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije
 2. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2107. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2017. godini
 3. Prijedlog odluke o II. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 4. Prijedlog rasporeda sredstava u programima iznad zakonskog standarda - državna natjecanja
 5. Prijedlog za pokretanje postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  a) obiteljska (opća medicina)
  b) zdravstvena zaštita žena
  c) zdravstvena zaštita predškolske djece
  d) medicina rada
 6. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju
  a) člana Školskog odbora Osnovne škole Bakar
  b) člana Školskog odbora Osnovne škole Hreljin
  c) člana Školskog odbora Osnovne škole Maria Martinolića, Mali Lošinj
  d) člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar
  e) člana Školskog odbora Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci, Rijeka

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu