184. Kolegij Župana - 10.4.2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog Strategije upravljanja rizicima u Primorsko-goranskoj županiji
 2. Informacija o rezultatima izrade Master plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 3. a) Razmatranje izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada s financijskim izvješćem Ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2016. godinu
  b) Razmatranje godišnjeg izvješća o radu Upravnog vijeća ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2016. godinu
 4. Završno izvješće o provedbi EU projekta ARTVISION
 5. a) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 6. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2017. godini
 7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva poduzetnicima za podnošenje prijava radi dodjele potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 8. Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 9. Prijedlog raspodjele sredstava Državnom hidrometeorološkom zavodu za sufinanciranje projekta Pomorski centar u Rijeci
 10. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe
 11. I. izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 12. Prijedlog upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu