183. Kolegij Župana - 3. travnja 2017.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Informacija o realizaciji projekta prezentacije i prodaje autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije
 3. Nacrt prijedloga Odluke o oglašavanju ništavom Odluke  o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka
 4. Nacrt prijedloga Odluke o oglašavanju ništavom Odluke  o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka
 5. Prijedlog rasporeda sredstava u programima iznad zakonskog standarda  "Novigradsko proljeće 2017."
 6. Prijedlog rasporeda sredstava za redovnu djelatnost  HGSS - stanica Rijeka i HGSS - stanica Delnice u 2017. godini
 7. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini
 8. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu Rijeka 2020 d.o.o.
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za nabavu medicinske opreme:
  a) digitalni rtg uređaj za radiološku ordinaciju u ispostavi Mali Lošinj (kom 1)
  b) digitalni rtg uređaj za radiološku ordinaciju u ispostavi Rab (1 kom)
 10. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava u programu iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova u sklopu aktivnosti sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi
 11. Prijedlog plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2017. godine
 12. Informacija o uključivanju Primorsko-goranske županije u projekt "B.E.S.T. MED – BLUE EVENTS SUSTAINABLE TOURISM FOR THE MEDITERRANEAN"

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu