182. Kolegij Župana - 27. ožujka 2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 2. Prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. godini
 3. Prijedlog odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 4. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 5. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 6. Prijedlog odluke o provedbi mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije od 2017. do 2020. godine
 7. Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu SOCIETIES - Transnacionalne infrastrukture za socijalne inovacije i poduzetništvo u svrhu ekonomskog rasta i održivosti
 8. Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko–goranske županije u 2016. godini
 9. a) Prijedlog odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
  c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu