181. Kolegij Župana - 20. ožujka 2017.

Dnevni red

 1. a) Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  c) Prijedlog plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 2. a) Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog provedbe stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prenošenju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu
 4. a) Informacija o dosadašnjim aktivnostima na projektu "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije"
  b) Prijedlog nastavka aktivnosti na projektu "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije"
  c) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije
 5. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 6. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra
 7. a) Dinamički plan realizacije projekta e-škole
  b) Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju projekta e-škole
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Rab na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave "Godišnja nabava lijekova" za 2017. godinu: 
  1. grupa A - lijekovi s učinkom na središnji živčani sustav,
  2. grupa B - lijekovi s učinkom na ostale sustave
     
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije 
 10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 11. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk
 12. Prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz područja zdravstva u 2017. godini

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu