179. Kolegij Župana - 6. ožujka 2017.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog socijalnog plana Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.–2020
 3. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 4. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
 5. Nacrt prijedloga Odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017. godini
 6. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva, drvne industrije te lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja te odabir krajnjih korisnika u 2017. godini
  d) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz područja šumarstva, drvne industrije i lovstva te odabir krajnjih korisnika u 2017. godini
 8. Informacija o Prijedlogu projekta „Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog kotara“ za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“
 9. Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2017./2018. godinu kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 10. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara za upravna tijela Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 12. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 13. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
 14. a) Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2016. godinu
  b) Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 15. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Kaštel – kompleks bivšeg pavlinskog samostana u Crikvenici)

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu