178. Kolegij Župana - 27. veljače 2017.

Dnevni red

 1. Izvješće o poslovanju Javne ustanove "Priroda" u 2016. godini
  a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Javne ustanove "Priroda" za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2016. godine
  c) Izvješće o radu Javne ustanove "Priroda" za 2016. godinu
  d) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini
  e) Izvješće o radu Upravnoga vijeća Javne ustanove "Priroda" u 2016. godini
 2. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2017. godinu
 3. a) Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini
  b) Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 4. Informacija o provođenju međunarodne suradnje  Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 5. a) Izvješće o radu i utrošku namjenskih sredstava Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine
  b) Prijedlog sufinanciranja rada Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb u 2017. godini
 6. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 7. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 8. Prijedlog za uključivanje Primorsko-goranske županije u projekt screen - sinergijska cirkularna ekonomija u europskim regijama
 9. Prijedlog rasporeda sredstava proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu za financiranje troškova najma dječjeg odmarališta murska Sobota u Baški i omladinskog odmarališta Punat u Puntu za potrebe privremenog izvođenja nastave
 10. Prijedlog rasporeda sredstava u programima iznad zakonskog standarda - natjecanja
 11. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji za 2017. godinu
 12. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 13. Plan i program rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 14. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Kula Kolana Draže)
 15. a) Utvrđivanje osnovice za izračun županijskih nagrada za nagrađivanje kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih dostignuća
  b) Prijedlog odluke o dodjeli nagrada za vrhunska pojedinačna sportska dostignuća
  c) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Igoru Mareniću
 16. Nacrt prijedloga Strategije razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.- 2020.

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu